Razem 0,00 zł

+Koszt dostawy od -

Powrót

Pozostałe

 • Zarys teorii literatury
 • Zarys teorii literatury
 • Zarys teorii literatury
 • Zarys teorii literatury
 • Zarys teorii literatury
 • Zarys teorii literatury
 • Zarys teorii literatury
 • Zarys teorii literatury
 • Zarys teorii literatury
 • Zarys teorii literatury
 • Zarys teorii literatury
 • Zarys teorii literatury
 • Zarys teorii literatury
 • Zarys teorii literatury
 • Zarys teorii literatury
 • Zarys teorii literatury
 • Zarys teorii literatury
 • Zarys teorii literatury
 • Zarys teorii literatury
 • Zarys teorii literatury
 • Zarys teorii literatury
 • Zarys teorii literatury
 • Zarys teorii literatury
 • Zarys teorii literatury
 • Zarys teorii literatury
 • Zarys teorii literatury
 • Zarys teorii literatury
 • Zarys teorii literatury
 • Zarys teorii literatury
 • Zarys teorii literatury
 • Zarys teorii literatury
 • Zarys teorii literatury
 • Zarys teorii literatury
 • Zarys teorii literatury
 • Zarys teorii literatury
 • Zarys teorii literatury
 • Zarys teorii literatury
 • Zarys teorii literatury
 • Zarys teorii literatury
 • Zarys teorii literatury
 • Zarys teorii literatury
 • Zarys teorii literatury
 • Zarys teorii literatury
 • Zarys teorii literatury
 • Zarys teorii literatury

Zarys teorii literatury

Ceny od: 6,00 zł do: 48,15 zł

Średnia ocena: 4,5

Opinie czytelników: (0) Dodaj ocenę

Spis treści:
Przedmowa do wydania czwartego
Wstęp. Nauka o literaturze i jej działy
1. Przedmiot i zadania teorii literatury
2. Historia literatury i jej związek z teorią literatury
3. Krytyka literacka i jej stosunek do teorii i historii literatury
I. Literatura wobec życia społecznego
1. Dzieło literackie jako fakt socjalny
A. Utwór literacki jako sposób kontaktu społecznego
B. Dzieło literackie jako twór o genezie jednostkowej i zarazem społecznej
C. Utwór literacki jako czyn społeczny twórcy
2. Funkcje dzieła literackiego 
A. Literatura wśród innych dziedzin kultury
B. Funkcja estetyczno-poznawcza utworu literackiego
a. Świat przedstawiony utworu literackiego wobec rzeczywistości
b. Humanistyczna zawartość obrazu literackiego 
c. Historyczny i uniwersalny wymiar obrazu literackiego
d. Uogólnienie i indywidualizacja w obrazie literackim
e. Fikcyjny charakter świata przedstawionego w utworze literackim
C. Funkcja estetyczno-wychowawcza utworu literackiego 
a. Ścisły związek funkcji estetyczno-poznawczej i estetyczno-wychowawczej 
b. Kierunkowość estetyczno-wychowawczego oddziaływania utworu 
c. Zdolność oddziaływania estetyczno-wychowawczego jako kryterium wartości otwór literackiego
3. Estetyczno-ideowa konkretyzacja dzieła literackiego 
II. Główne elementy struktury dzieła literackiego 
1. Pojęcie struktury utworu
2. Sfera treści i sfera formy w strukturze dzieła literackiego
3. Styl i kompozycja utworu
4. Podstawowe składniki treści utworu 
III. Elementy stylistyki
1. Tworzywo dzieła literackiego
2. Dzieło literackie jako swoisty typ wypowiedzi
3. Stosunek wypowiedzi literackiej do systemu językowego 
4. Funkcja estetyczna a organizacja wypowiedzi 
5. Waloryzacja estetyczna wszystkich stron języka w utworze literackim 
6. Możliwości transformacji języka ogólnego w wypowiedzi literackiej
7. Typowe środki stylistyczne dzieła literackiego
A. Środki słowotwórcze 
B. Przekształcenia semantyczne (tropy)
C. Środki składniowe 
D. Odwołania do zjawisk spoza języka literackiego danej epoki 
E. Odwołania do stylów literackich 
8. Czynniki ogólne i indywidualne w stylu
IV. Organizacja brzmieniowa wypowiedzi literackiej. elementy polskiej wersyfikacji 
1. Znaczenie brzmieniowej organizacji wypowiedzi literackiej 
A. Instrumentacja wypowiedzi
B. Rytmizacja wypowiedzi
2. Systemy wiersza polskiego
A. Wiersz średniowieczny
B. Wiersz sylabiczny
C. Wiersz sylabotoniczny 
D. Wiersz toniczny 
E. Wiersze nieregularne i wolne
3. Rymy 
A. Postaci rymu
B. Miejsce rymu w wierszu
C. Funkcje rymu
4. Strofy
V. Problemy kompozycji
1. Norma kompozycyjna
2. Celowy charakter układów kompozycyjnych
3. Układ kompozycyjny a materiał tematyczny
4. Podstawowe czynniki kompozycji. Dominanty kompozycyjne
5. Kompozycja otwarta i zamknięta
VI. Podział na rodzaje i gatunki literackie 
1. Sposób istnienia rodzajów i gatunków literackich
2. Czynniki wyróżniające poszczególne rodzaje literackie
A. Podmiot i jego postawa wobec świata przedstawionego
B. Konstrukcje stylistyczne 
C. Budowa świata przedstawionego (kompozycja) 
3. Synkretyczność rodzajowa utworu literackiego
4. Gatunki i odmiany. Życie gatunków literackich
VII. Liryka
1. Liryka czy poezja?
2. Podmiot liryczny
A. Liryka bezpośrednia i pośrednia
B. Rok sytuacji w utworze lirycznym 
C. Podmiot indywidualny i podmiot zbiorowy
3. Fikcja w liryce
4. Właściwości stylowo-kompozycyjne liryki 
5. Typy przeżyć wyrażanych w liryce
A. Liryka miłosna
B. Liryka filozoficzna 
C. Liryka religijna
D. Liryka polityczna i patriotyczna
6. Gatunki liryczne utrwalone w polskiej tradycji literackiej
VIII. Epika
1. Narrator, bohater, fabuła — podstawowe elementy utworu epickiego 
2. Epickie formy językowo-stylistyczne
A. Narracja
B. Wypowiedzi bohaterów
C. Typologia podstawowych form językowo-stylistycznych utworu epickiego
3. Ważniejsze gatunki epickie 
A. Nowela
B. Powieść
C. Epos
D. Gatunki mieszane
E. Gatunki pograniczne 
IX. Dramat
1. Dramat a teatr
2. Budowa świata przedstawionego w dramacie
3. Struktura językowa dramatu
4. Tekst główny i tekst poboczny 
5. Podstawowe gatunki dramatyczne 
A. Gatunki ukształtowane w starożytności 
B. Nowsze gatunki dramatyczne
C. Formy dramatyczne w w. XX
X. DZIEDZINA LITERATURY DYDAKTYCZNEJ
1. Co to jest literatura dydaktyczna? 
2. Satyra
XI. Gatunki literatury ludowej
1. Uwagi wstępne
2. Poezja lityczna (pieśni) 
A. Klasyfikacja pieśni ludowych
B. Styl i kompozycja pieśni ludowych 
3. Pogranicze epiki i liryki
4. Dramat ludowy
5. Proza ludowa
6. Nowe zjawiska w literaturze ludowej
7. Literatura ludowa a piśmiennictwo 
XII. Elementy teorii procesu historyczno-literackiego
1. Charakter prawidłowości rządzących ewolucją literacką
2. Okres literacki
3. Prąd literacki 
4. Poetyka prądu (sformułowaną i immanentna) 
Bibliografia
Indeks terminów
Indeks autorów i tytułów

Rok wydania: 1986 Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 15x20cm Ilość stron: 542 Waga: 0.7 kg EAN: 9788302044007 TIN: T00879416

Uwagi: Oprawa mocno zabrudzona, Rogi oprawy lekko zagięte, Brzegi stron zakurzone, mocno pożółkłe, Strony mocno pożółkłe, Zawiera podpis poprzedniego właściciela, 

38,00 zł
Informacje

Oprawa mocno zabrudzona, Rogi oprawy lekko zagięte, Brzegi stron zakurzone, mocno pożółkłe, Strony mocno pożółkłe, Zawiera podpis poprzedniego właściciela, 

Uwagi

Rok wydania: 1986 Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 15x20cm Ilość stron: 542 Waga: 0.7 kg EAN: 9788302044007 TIN: T00879416

Rok wydania: 1986 Wydawnictwo: Warszawa Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 15x21cm Ilość stron: 542 Waga: 0.5 kg EAN: 9788302044007 TIN: T00880904

Uwagi: Brzegi stron zakurzone, Oprawa wytarta, Strony mocno  pożółkłe, Oprawa  zagięta, Rogi oprawy  zagięte, Kartki i oprawa pobrudzona ,Rogi oprawy postrzępione ,Kartki poplamione ,Oprawa poplamiona,Adnotacje i pieczątki pobilioteczne, 

30,00 zł
Informacje

Brzegi stron zakurzone, Oprawa wytarta, Strony mocno&nbsp; pożółkłe, Oprawa&nbsp; zagięta, Rogi oprawy&nbsp; zagięte, Kartki i oprawa pobrudzona ,Rogi oprawy postrzępione ,Kartki poplamione ,Oprawa poplamiona,Adnotacje i pieczątki pobilioteczne,&nbsp;<br />

Uwagi

Rok wydania: 1986 Wydawnictwo: Warszawa Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 15x21cm Ilość stron: 542 Waga: 0.5 kg EAN: 9788302044007 TIN: T00880904

Rok wydania: 1986 Wydawnictwo: WSiP Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 15x21cm Ilość stron: 544 Waga: 0.4 kg EAN: 8302025194 TIN: T00857319

Uwagi: Brzegi stron zakurzone, zabrudzone. Oprawa wytarta, zabrudzona. Rogi oprawy trochę zagięte. Strony pożółkłe. Posiada podpis

38,00 zł
Informacje

Brzegi stron zakurzone, zabrudzone. Oprawa wytarta, zabrudzona. Rogi oprawy trochę zagięte. Strony pożółkłe. Posiada podpis

Uwagi

Rok wydania: 1986 Wydawnictwo: WSiP Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 15x21cm Ilość stron: 544 Waga: 0.4 kg EAN: 8302025194 TIN: T00857319

Rok wydania: 1972 Wydawnictwo: Państwowe Zakłady Wydawnict Szkolnych Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 16x22cm Ilość stron: 543 Waga: 0.4 kg TIN: T00856035

Uwagi: Oprawa wytarta, zabrudzona, Rogi oprawy trochę zagięte, Brzegi stron zakurzone, pożółkłe, Strony pożółkłe, 

37,00 zł
Informacje

Oprawa wytarta, zabrudzona,&nbsp;Rogi oprawy trochę zagięte,&nbsp;Brzegi stron zakurzone, pożółkłe,&nbsp;Strony pożółkłe,&nbsp;

Uwagi

Rok wydania: 1972 Wydawnictwo: Państwowe Zakłady Wydawnict Szkolnych Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 16x22cm Ilość stron: 543 Waga: 0.4 kg TIN: T00856035

Rok wydania: 1986 Wydawnictwo: WSiP Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 15x21cm Ilość stron: 544 Waga: 0.4 kg EAN: 8302025194 TIN: T00833799

Uwagi: Oprawa zabrudzona, zakurzona, wytarta.Strony zakurzone, wyatrte, pożółkłe.

45,00 zł
Informacje

Oprawa zabrudzona, zakurzona, wytarta.Strony zakurzone, wyatrte, pożółkłe.

Uwagi

Rok wydania: 1986 Wydawnictwo: WSiP Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 15x21cm Ilość stron: 544 Waga: 0.4 kg EAN: 8302025194 TIN: T00833799

Rok wydania: 1986 Wydawnictwo: Państwowe Zakłady Wydawnict Szkolnych Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 16x22cm Ilość stron: 543 Waga: 0.8 kg TIN: T00811358

Uwagi: Brzegi stron zakurzone. Oprawa wytarta, pozólkła i zabrudzona.Strony pożółkłe,Rogi oprawy  zagięte,Podkreślenia w tekście, 

Produkt niedostępny
Informacje

Brzegi stron zakurzone. Oprawa wytarta, pozólkła i zabrudzona.Strony pożółkłe,Rogi oprawy &nbsp;zagięte,Podkreślenia w tekście,&nbsp;

Uwagi

Rok wydania: 1986 Wydawnictwo: Państwowe Zakłady Wydawnict Szkolnych Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 16x22cm Ilość stron: 543 Waga: 0.8 kg TIN: T00811358

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1991 Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 15x23cm Ilość stron: 541 Waga: 0.6 kg TIN: T00880787

Uwagi: Brzegi stron zakurzone, Oprawa lekko wytarta, lekko zabrudzona, kartki pożółkłę, Adnotacje i pieczątki pobilioteczne, 

Informacje

Brzegi stron zakurzone,&nbsp;Oprawa lekko wytarta, lekko zabrudzona, kartki pożółkłę,&nbsp;Adnotacje i pieczątki pobilioteczne,&nbsp;

Uwagi

Rok wydania: 1991 Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 15x23cm Ilość stron: 541 Waga: 0.6 kg TIN: T00880787

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1991 Wydawnictwo: WSiP Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 15x21cm Ilość stron: 544 Waga: 0.4 kg EAN: 8302025194 TIN: T00881135

Uwagi: Oprawa mocno zabrudzona, wytarta, Brzegi stron zakurzone, pożółkłe, trochę zabrudzone, Rogi oprawy trochę zagięte, Strony pożółkłe, Adnotacje i pieczątki pobilioteczne, 

Informacje

Oprawa mocno zabrudzona, wytarta,&nbsp;Brzegi stron zakurzone, pożółkłe, trochę zabrudzone,&nbsp;Rogi oprawy trochę zagięte,&nbsp;Strony pożółkłe,&nbsp;Adnotacje i pieczątki pobilioteczne,&nbsp;

Uwagi

Rok wydania: 1991 Wydawnictwo: WSiP Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 15x21cm Ilość stron: 544 Waga: 0.4 kg EAN: 8302025194 TIN: T00881135

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1986 Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 15x20cm Ilość stron: 542 Waga: 0.7 kg EAN: 9788302044007 TIN: T00862540

Uwagi: Brzegi stron zakurzone, zabrudzone. Oprawa wytarta, pożółkła i zabrudzona. Rogi oprawy trochę zagięte. Strony mocno pożółkłe, strona tytułowa rozcięta

Informacje

Brzegi stron zakurzone, zabrudzone. Oprawa wytarta, pożółkła i zabrudzona. Rogi oprawy trochę zagięte. Strony mocno pożółkłe, strona tytułowa rozcięta

Uwagi

Rok wydania: 1986 Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 15x20cm Ilość stron: 542 Waga: 0.7 kg EAN: 9788302044007 TIN: T00862540

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1975 Wydawnictwo: Państwowe Zakłady Wydawnict Szkolnych Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 16x22cm Ilość stron: 543 Waga: 0.8 kg TIN: T00804951

Uwagi: Brzegi stron zakurzone, Oprawa lekko wytarta, Strony pożółkłe

Informacje

Brzegi stron zakurzone,&nbsp;Oprawa lekko wytarta,&nbsp;Strony pożółkłe

Uwagi

Rok wydania: 1975 Wydawnictwo: Państwowe Zakłady Wydawnict Szkolnych Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 16x22cm Ilość stron: 543 Waga: 0.8 kg TIN: T00804951

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1986 Wydawnictwo: WSiP Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 15x21cm Ilość stron: 544 Waga: 0.4 kg EAN: 8302025194 TIN: T00787510

Uwagi: Brzegi stron zakurzone, Oprawa lekko wytarta, zabrudzona, Strony pożółkłe, Rogi oprawy trochę zagięte, Podpis,

Informacje

Brzegi stron zakurzone,&nbsp;Oprawa lekko wytarta, zabrudzona,&nbsp;Strony pożółkłe,&nbsp;Rogi oprawy trochę zagięte, Podpis,

Uwagi

Rok wydania: 1986 Wydawnictwo: WSiP Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 15x21cm Ilość stron: 544 Waga: 0.4 kg EAN: 8302025194 TIN: T00787510

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1975 Wydawnictwo: Państwowe Zakłady Wydawnict Szkolnych Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 16x22cm Ilość stron: 543 Waga: 0.8 kg TIN: T00641095

Uwagi: Brzegi stron zakurzone, Oprawa lekko wytarta oderwana od bloku poszarpana poplamiona, Strony trochę pożółkłe poplamione niektóre luzem, Rogi oprawy trochę zagięte, 

Informacje

Brzegi stron zakurzone,&nbsp;Oprawa lekko wytarta oderwana od bloku poszarpana poplamiona,&nbsp;Strony trochę pożółkłe poplamione niektóre luzem,&nbsp;Rogi oprawy trochę zagięte,&nbsp;

Uwagi

Rok wydania: 1975 Wydawnictwo: Państwowe Zakłady Wydawnict Szkolnych Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 16x22cm Ilość stron: 543 Waga: 0.8 kg TIN: T00641095

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1975 Wydawnictwo: Państwowe Zakłady Wydawnict Szkolnych Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 16x22cm Ilość stron: 543 Waga: 0.8 kg TIN: T00624954

Uwagi: Brzegi stron zakurzone, Oprawa mocno wytarta, zabrudzona, zarysowana.Rogi oprawy trochę zagięte, Strony trochę pożółkłe, zabrudzone.

Informacje

Brzegi stron zakurzone,&nbsp;Oprawa mocno wytarta, zabrudzona, zarysowana.Rogi oprawy trochę zagięte,&nbsp;Strony trochę pożółkłe, zabrudzone.

Uwagi

Rok wydania: 1975 Wydawnictwo: Państwowe Zakłady Wydawnict Szkolnych Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 16x22cm Ilość stron: 543 Waga: 0.8 kg TIN: T00624954

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1972 Wydawnictwo: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 16x22cm Ilość stron: 543 Waga: 0.8 kg TIN: T00595928

Uwagi: Brzegi stron zakurzone, Oprawa lekko wytarta, Strony trochę pożółkłe, Rogi oprawy trochę zagięte, 

Informacje

Brzegi stron zakurzone,&nbsp;Oprawa lekko wytarta,&nbsp;Strony trochę pożółkłe,&nbsp;Rogi oprawy trochę zagięte,&nbsp;

Uwagi

Rok wydania: 1972 Wydawnictwo: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 16x22cm Ilość stron: 543 Waga: 0.8 kg TIN: T00595928

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1975 Wydawnictwo: Państwowe Zakłady Wydawnict Szkolnych Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 16x22cm Ilość stron: 543 Waga: 0.8 kg TIN: T00587739

Uwagi: Brzegi stron zakurzone, Rogi oprawy trochę zagięte, Oprawa wytarta poplamiona zabrudzona, Strony trochę pożółkłe, Podkreślenia w tekście, 

Informacje

Brzegi stron zakurzone,&nbsp;Rogi oprawy trochę zagięte,&nbsp;Oprawa wytarta poplamiona zabrudzona,&nbsp;Strony trochę pożółkłe,&nbsp;Podkreślenia w tekście,&nbsp;

Uwagi

Rok wydania: 1975 Wydawnictwo: Państwowe Zakłady Wydawnict Szkolnych Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 16x22cm Ilość stron: 543 Waga: 0.8 kg TIN: T00587739

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1975 Wydawnictwo: Państwowe Zakłady Wydawnict Szkolnych Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 14.5x20cm Ilość stron: 543 Waga: 0.8 kg TIN: T00544340

Uwagi: Brzegi stron zakurzone, oprawa lekko wytarta.

Informacje

Brzegi stron zakurzone, oprawa lekko wytarta.

Uwagi

Rok wydania: 1975 Wydawnictwo: Państwowe Zakłady Wydawnict Szkolnych Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 14.5x20cm Ilość stron: 543 Waga: 0.8 kg TIN: T00544340

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1975 Wydawnictwo: Państwowe Zakłady Wydawnict Szkolnych Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 14.5x20cm Ilość stron: 543 Waga: 0.8 kg TIN: T00515258

Uwagi: Oprawa lekko wytarta i zabrudzona, Brzegi stron zakurzone, Strony trochę pożółkłe, 

Informacje

Oprawa lekko wytarta i zabrudzona, Brzegi stron zakurzone,&nbsp;Strony trochę pożółkłe,&nbsp;

Uwagi

Rok wydania: 1975 Wydawnictwo: Państwowe Zakłady Wydawnict Szkolnych Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 14.5x20cm Ilość stron: 543 Waga: 0.8 kg TIN: T00515258

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1972 Wydawnictwo: Państwowe Zakłady Wydawnict Szkolnych Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 14.5x20cm Ilość stron: 543 Waga: 0.8 kg TIN: T00441587

Uwagi: Oprawa delikatnie zagięta, Rogi oprawy trochę zagięte, Brzegi stron zakurzone, Oprawa mocno wytarta i pobrudzona, Strony bardzo pożółkłe, kartki lekko naderwane.

Informacje

Oprawa delikatnie zagięta,&nbsp;Rogi oprawy trochę zagięte,&nbsp;Brzegi stron zakurzone,&nbsp;Oprawa mocno wytarta i pobrudzona,&nbsp;Strony bardzo pożółkłe, kartki lekko naderwane.

Uwagi

Rok wydania: 1972 Wydawnictwo: Państwowe Zakłady Wydawnict Szkolnych Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 14.5x20cm Ilość stron: 543 Waga: 0.8 kg TIN: T00441587

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1967 Wydawnictwo: WSiP Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 16x20.4cm Ilość stron: 542 Waga: 0.66 kg TIN: T00402166

Uwagi: Brzegi stron lekko zakurzone. Oprawa deliktanie wytarta i zabrudzona. 

Informacje

Brzegi stron lekko zakurzone. Oprawa deliktanie wytarta i zabrudzona.&nbsp;

Uwagi

Rok wydania: 1967 Wydawnictwo: WSiP Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 16x20.4cm Ilość stron: 542 Waga: 0.66 kg TIN: T00402166

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1986 Wydawnictwo: WSiP Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 16x20.4cm Ilość stron: 543 Waga: 0.66 kg TIN: T00366937

Uwagi: Brzegi stron zakurzone, Oprawa lekko wytarta, Rogi oprawy trochę zagięte, Oprawa delikatnie zagięta, Strony trochę pożółkłe, 

Informacje

Brzegi stron zakurzone,&nbsp;Oprawa lekko wytarta,&nbsp;Rogi oprawy trochę zagięte,&nbsp;Oprawa delikatnie zagięta,&nbsp;Strony trochę pożółkłe,&nbsp;

Uwagi

Rok wydania: 1986 Wydawnictwo: WSiP Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 16x20.4cm Ilość stron: 543 Waga: 0.66 kg TIN: T00366937

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1967 Wydawnictwo: WSiP Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 16.4x23.5cm Ilość stron: 542 Waga: 0.66 kg TIN: T00350336

Uwagi: Wyblakła oprawa,strony pożółkłe,brzegi stron zakurzone.

Informacje

Wyblakła oprawa,strony pożółkłe,brzegi stron zakurzone.

Uwagi

Rok wydania: 1967 Wydawnictwo: WSiP Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 16.4x23.5cm Ilość stron: 542 Waga: 0.66 kg TIN: T00350336

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1986 Wydawnictwo: WSiP Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 16x20.4cm Ilość stron: 542 Waga: 0.66 kg TIN: T00339944

Uwagi: Brzegi stron zakurzone, oprawa wytarta lekko i zabrudzona,strony pożółkłe.

Informacje

Brzegi stron zakurzone, oprawa wytarta lekko i zabrudzona,strony pożółkłe.

Uwagi

Rok wydania: 1986 Wydawnictwo: WSiP Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 16x20.4cm Ilość stron: 542 Waga: 0.66 kg TIN: T00339944

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1991 Wydawnictwo: WSiP Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 15.2x20cm Ilość stron: 541 Waga: 0.5 kg TIN: T00328946

Uwagi: Oprawa wytarta, zabrudzona, zakurzona, zarysowana. Brzegi stron zakurzone. Strony pożłkłe.

Informacje

Oprawa wytarta, zabrudzona, zakurzona, zarysowana. Brzegi stron zakurzone. Strony pożłkłe.

Uwagi

Rok wydania: 1991 Wydawnictwo: WSiP Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 15.2x20cm Ilość stron: 541 Waga: 0.5 kg TIN: T00328946

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1986 Wydawnictwo: WSiP Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 16.4x23.5cm Ilość stron: 542 Waga: 0.66 kg TIN: T00322670

Uwagi: Oprawa zarysowana, zabrudzona i wytarta. Brzegi stron zakurzone. Strony pożółkłe. Blok książki uszkodzony. Oprawa odrywa się od bloku książki.

Informacje

Oprawa zarysowana, zabrudzona i wytarta. Brzegi stron zakurzone. Strony pożółkłe. Blok książki uszkodzony. Oprawa odrywa się od bloku książki.

Uwagi

Rok wydania: 1986 Wydawnictwo: WSiP Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 16.4x23.5cm Ilość stron: 542 Waga: 0.66 kg TIN: T00322670

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1986 Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 16x20.4cm Waga: 0.66 kg TIN: T00308141

Uwagi: Oprawa wytarta i zabrudzona. Strony pożółkłe; brzegi stron są nieco zakurzone. Blok pęknięty, ale spójny.

Informacje

Oprawa wytarta i zabrudzona. Strony pożółkłe; brzegi stron są nieco zakurzone. Blok pęknięty, ale spójny.

Uwagi

Rok wydania: 1986 Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 16x20.4cm Waga: 0.66 kg TIN: T00308141

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1975 Wydawnictwo: Państwowe Zakłady Wydawnict Szkolnych Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 16x22cm Ilość stron: 543 Waga: 0.8 kg TIN: T00832434

Uwagi: Brzegi stron zakurzone, Oprawa lekko wytarta, Rogi oprawy trochę zagięte, Strony trochę pożółkłe, 

Informacje

Brzegi stron zakurzone,&nbsp;Oprawa lekko wytarta,&nbsp;Rogi oprawy trochę zagięte,&nbsp;Strony trochę pożółkłe,&nbsp;

Uwagi

Rok wydania: 1975 Wydawnictwo: Państwowe Zakłady Wydawnict Szkolnych Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 16x22cm Ilość stron: 543 Waga: 0.8 kg TIN: T00832434

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1975 Wydawnictwo: Państwowe Zakłady Wydawnict Szkolnych Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 16x22cm Ilość stron: 543 Waga: 0.8 kg TIN: T00677288

Uwagi: Brzegi stron zakurzone, Oprawa lekko wytarta, Strony trochę pożółkłe, Oprawa delikatnie zagięta, Rogi oprawy trochę zagięte, Adnotacje i pieczątki pobilioteczne

Informacje

Brzegi stron zakurzone,&nbsp;Oprawa lekko wytarta,&nbsp;Strony trochę pożółkłe,&nbsp;Oprawa delikatnie zagięta,&nbsp;Rogi oprawy trochę zagięte,&nbsp;Adnotacje i pieczątki pobilioteczne

Uwagi

Rok wydania: 1975 Wydawnictwo: Państwowe Zakłady Wydawnict Szkolnych Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 16x22cm Ilość stron: 543 Waga: 0.8 kg TIN: T00677288

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1975 Wydawnictwo: Państwowe Zakłady Wydawnict Szkolnych Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 16x22cm Ilość stron: 543 Waga: 0.8 kg TIN: T00655346

Uwagi: Brzegi stron zakurzone, Oprawa lekko wytarta, lekko zabrudzona, Strony pożółkłe

Informacje

Brzegi stron zakurzone,&nbsp;Oprawa lekko wytarta, lekko zabrudzona,&nbsp;Strony pożółkłe

Uwagi

Rok wydania: 1975 Wydawnictwo: Państwowe Zakłady Wydawnict Szkolnych Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 16x22cm Ilość stron: 543 Waga: 0.8 kg TIN: T00655346

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1972 Wydawnictwo: Państwowe Zakłady Wydawnict Szkolnych Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 14.5x20cm Ilość stron: 543 Waga: 0.8 kg TIN: T00428458

Uwagi: Oprawa wytarta, zniszczona i zabrudzona, oprawa również lekko poplamiona. Rogi oprawy trochę zagięte, Brzegi stron zakurzone, 

Informacje

Oprawa wytarta, zniszczona i zabrudzona, oprawa również lekko poplamiona. Rogi oprawy trochę zagięte,&nbsp;Brzegi stron zakurzone,&nbsp;

Uwagi

Rok wydania: 1972 Wydawnictwo: Państwowe Zakłady Wydawnict Szkolnych Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 14.5x20cm Ilość stron: 543 Waga: 0.8 kg TIN: T00428458

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1972 Wydawnictwo: Państwowe Zakłady Wydawnict Szkolnych Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 14.5x20cm Ilość stron: 543 Waga: 0.8 kg TIN: T00426545

Uwagi: Brzegi stron zakurzone, Oprawa lekko wytarta, pożółkła, zabrudzona, Strony trochę pożółkłe, zabrudzone

Informacje

Brzegi stron zakurzone,&nbsp;Oprawa lekko wytarta, pożółkła, zabrudzona, Strony trochę pożółkłe, zabrudzone

Uwagi

Rok wydania: 1972 Wydawnictwo: Państwowe Zakłady Wydawnict Szkolnych Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 14.5x20cm Ilość stron: 543 Waga: 0.8 kg TIN: T00426545

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1972 Wydawnictwo: Państwowe Zakłady Wydawnict Szkolnych Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 14.5x20cm Ilość stron: 543 Waga: 0.8 kg TIN: T00423745

Uwagi: Brzegi stron zakurzone, Oprawa lekko wytarta, Strony trochę pożółkłe, Oprawa delikatnie zagięta, Rogi oprawy trochę zagięte, 

Informacje

Brzegi stron zakurzone,&nbsp;Oprawa lekko wytarta,&nbsp;Strony trochę pożółkłe,&nbsp;Oprawa delikatnie zagięta,&nbsp;Rogi oprawy trochę zagięte,&nbsp;

Uwagi

Rok wydania: 1972 Wydawnictwo: Państwowe Zakłady Wydawnict Szkolnych Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 14.5x20cm Ilość stron: 543 Waga: 0.8 kg TIN: T00423745

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1972 Wydawnictwo: Państwowe Zakłady Wydawnict Szkolnych Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 16.4x23.5cm Ilość stron: 543 Waga: 0.8 kg TIN: T00412145

Uwagi: Brzegi stron zakurzone, Oprawa lekko wytarta, Strony trochę pożółkłe, Rogi oprawy trochę zagięte, 

Informacje

Brzegi stron zakurzone,&nbsp;Oprawa lekko wytarta,&nbsp;Strony trochę pożółkłe,&nbsp;Rogi oprawy trochę zagięte,&nbsp;

Uwagi

Rok wydania: 1972 Wydawnictwo: Państwowe Zakłady Wydawnict Szkolnych Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 16.4x23.5cm Ilość stron: 543 Waga: 0.8 kg TIN: T00412145

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1972 Wydawnictwo: Państwowe Zakłady Wydawnict Szkolnych Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 16.4x23.5cm Ilość stron: 543 Waga: 0.8 kg TIN: T00396579

Uwagi: Brzegi stron zakurzone, Rogi oprawy trochę zagięte, Strony trochę pożółkłe, 

Informacje

Brzegi stron zakurzone,&nbsp;Rogi oprawy trochę zagięte,&nbsp;Strony trochę pożółkłe,&nbsp;

Uwagi

Rok wydania: 1972 Wydawnictwo: Państwowe Zakłady Wydawnict Szkolnych Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 16.4x23.5cm Ilość stron: 543 Waga: 0.8 kg TIN: T00396579

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1975 Wydawnictwo: Państwowe Zakłady Wydawnict Szkolnych Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 13x20cm Ilość stron: 543 Waga: 0.8 kg TIN: T00391539

Uwagi: Brzegi stron zakurzone, Oprawa lekko wytarta, Strony trochę pożółkłe

Informacje

Brzegi stron zakurzone,&nbsp;Oprawa lekko wytarta,&nbsp;Strony trochę pożółkłe

Uwagi

Rok wydania: 1975 Wydawnictwo: Państwowe Zakłady Wydawnict Szkolnych Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 13x20cm Ilość stron: 543 Waga: 0.8 kg TIN: T00391539

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1975 Wydawnictwo: Państwowe Zakłady Wydawnict Szkolnych Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 15x21.5cm Ilość stron: 543 Waga: 0.8 kg TIN: T00384965

Uwagi: Brzegi stron zakurzone, Oprawa lekko wytarta, Strony trochę pożółkłe, Rogi oprawy trochę zagięte, 

Informacje

Brzegi stron zakurzone,&nbsp;Oprawa lekko wytarta,&nbsp;Strony trochę pożółkłe,&nbsp;Rogi oprawy trochę zagięte,&nbsp;

Uwagi

Rok wydania: 1975 Wydawnictwo: Państwowe Zakłady Wydawnict Szkolnych Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 15x21.5cm Ilość stron: 543 Waga: 0.8 kg TIN: T00384965

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1967 Wydawnictwo: WSiP Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 16x20.4cm Ilość stron: 542 Waga: 0.66 kg TIN: T00384552

Uwagi: Brzegi stron zakurzone, Oprawa lekko wytarta, Strony trochę pożółkłe, 

Informacje

Brzegi stron zakurzone,&nbsp;Oprawa lekko wytarta,&nbsp;Strony trochę pożółkłe,&nbsp;

Uwagi

Rok wydania: 1967 Wydawnictwo: WSiP Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 16x20.4cm Ilość stron: 542 Waga: 0.66 kg TIN: T00384552

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1986 Wydawnictwo: WSiP Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 16x20.4cm Ilość stron: 543 Waga: 0.66 kg TIN: T00383002

Uwagi: Oprawa lekko zarysowana. Brzegi stron nieco zakurzone. Strony trochę pożółkłe.

Informacje

Oprawa lekko zarysowana. Brzegi stron nieco zakurzone.&nbsp;Strony trochę pożółkłe.

Uwagi

Rok wydania: 1986 Wydawnictwo: WSiP Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 16x20.4cm Ilość stron: 543 Waga: 0.66 kg TIN: T00383002

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1986 Wydawnictwo: WSiP Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 16x20.4cm Ilość stron: 543 Waga: 0.66 kg TIN: T00361235

Uwagi: Brzegi stron zakurzone,Oprawa lekko wytarta,Strony trochę pożółkłe.

Informacje

Brzegi stron zakurzone,Oprawa lekko wytarta,Strony trochę pożółkłe.

Uwagi

Rok wydania: 1986 Wydawnictwo: WSiP Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 16x20.4cm Ilość stron: 543 Waga: 0.66 kg TIN: T00361235

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1986 Wydawnictwo: WSiP Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 16.4x23.5cm Ilość stron: 543 Waga: 0.66 kg TIN: T00359508

Uwagi: Oprawa zarysowana i zabrudzona. Brzegi stron i strony zakurzone i pożółkłe.

Informacje

Oprawa zarysowana i zabrudzona. Brzegi stron i strony zakurzone i pożółkłe.

Uwagi

Rok wydania: 1986 Wydawnictwo: WSiP Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 16.4x23.5cm Ilość stron: 543 Waga: 0.66 kg TIN: T00359508

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1972 Wydawnictwo: Państwowe Zakłady Wydawnict Szkolnych Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 15x21.5cm Ilość stron: 543 Waga: 1 kg TIN: T00355270

Uwagi: Oprawa zarysowana i zabrudzona. Brzegi stron zakurzone. Strony pożółkłe.

Informacje

Oprawa zarysowana i zabrudzona. Brzegi stron zakurzone. Strony pożółkłe.

Uwagi

Rok wydania: 1972 Wydawnictwo: Państwowe Zakłady Wydawnict Szkolnych Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 15x21.5cm Ilość stron: 543 Waga: 1 kg TIN: T00355270

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1986 Wydawnictwo: WSiP Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 16x20.4cm Ilość stron: 543 Waga: 0.66 kg TIN: T00354278

Uwagi: Brzegi stron zakurzone, Oprawa lekko wytarta, Strony trochę pożółkłe, 

Informacje

Brzegi stron zakurzone,&nbsp;Oprawa lekko wytarta,&nbsp;Strony trochę pożółkłe,&nbsp;

Uwagi

Rok wydania: 1986 Wydawnictwo: WSiP Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 16x20.4cm Ilość stron: 543 Waga: 0.66 kg TIN: T00354278

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1972 Wydawnictwo: Państwowe Zakłady Wydawnict Szkolnych Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 15x21.5cm Ilość stron: 543 Waga: 1 kg TIN: T00351341

Uwagi: Oprawa lekko wytarta, Brzegi stron zakurzone, Strony trochę pożółkłe.

Informacje

Oprawa lekko wytarta,&nbsp;Brzegi stron zakurzone,&nbsp;Strony trochę pożółkłe.

Uwagi

Rok wydania: 1972 Wydawnictwo: Państwowe Zakłady Wydawnict Szkolnych Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 15x21.5cm Ilość stron: 543 Waga: 1 kg TIN: T00351341

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1967 Wydawnictwo: WSiP Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 13x18cm Ilość stron: 542 Waga: 0.66 kg TIN: T00343500

Uwagi: Oprawa lekko wytarta i zabrudzona. Brzegi stron nieznacznie zakurzone.

Informacje

Oprawa lekko wytarta i zabrudzona. Brzegi stron nieznacznie zakurzone.

Uwagi

Rok wydania: 1967 Wydawnictwo: WSiP Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 13x18cm Ilość stron: 542 Waga: 0.66 kg TIN: T00343500

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1986 Wydawnictwo: WSiP Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 16x20.4cm Ilość stron: 542 Waga: 0.66 kg TIN: T00312222

Uwagi: Oprawa zarysowana i wytarta. Brzegi zakurzone. Książka zawiera pieczątki.

Informacje

Oprawa zarysowana i wytarta. Brzegi zakurzone. Książka zawiera pieczątki.

Uwagi

Rok wydania: 1986 Wydawnictwo: WSiP Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 16x20.4cm Ilość stron: 542 Waga: 0.66 kg TIN: T00312222

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1967 Wydawnictwo: WSiP Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 14.5x20cm Ilość stron: 542 Waga: 0.66 kg TIN: T00315925

Uwagi: Oprawa zabrudzona, zarysowana i wytarta. Brzegi stron zakurzone. Strony pożółkłe.

Informacje

Oprawa zabrudzona, zarysowana i wytarta. Brzegi stron zakurzone. Strony pożółkłe.

Uwagi

Rok wydania: 1967 Wydawnictwo: WSiP Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 14.5x20cm Ilość stron: 542 Waga: 0.66 kg TIN: T00315925

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Opinie