Powrót

Strona główna

  • Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi Komentarz
  • Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi Komentarz

Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi Komentarz

Ceny od: 157,00 zł do: 254,45 zł

Średnia ocena: 4,5

Opinie czytelników: (0) Dodaj ocenę

Komentarz stanowi kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 21.10.2016 r. – ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1920), której celem jest implementacja do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z 26.2.2014 r. w sprawie udzielenia koncesji. Zastąpiła ona, wcześniej obowiązującą – ustawę o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Dyrektywa ma na celu wprowadzenie jasnych i przejrzystych zasad oraz procedur udzielania zamówień w drodze umów koncesji na roboty budowlane lub usługi. Istotą wydania nowej ustawy jest ograniczenie niepewności prawnej przy udzielaniu koncesji, ułatwienie realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-prawnego oraz sprzyjanie publicznym i prywatnym inwestycjom w infrastrukturę i usługi strategiczne, przy zapewnieniu najlepszego stosunku jakości do ceny. Ustawa wdraża postanowienia dyrektywy dotyczące m.in.: umożliwienia zamawiającym sektorowym zawierania umów koncesji na roboty budowlane przeniesienia na koncesjonariusza ryzyka ekonomicznego związanego z eksploatacją obiektów budowlanych lub wykonywaniem usług (w tym ryzyka związanego z popytem lub podażą) przyznania Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych kompetencji organu właściwego w sprawach umów koncesji na roboty budowlane lub usługi, jak i określenie kompetencji i sposobu realizacji zadań z zakresu współpracy z ministrem właściwym ds. rozwoju regionalnego przy ich realizacji Ustawa określa zasady i tryb zawierania umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz środki ochrony prawnej. W sposób przejrzysty i możliwie elastyczny reguluje, przy równoczesnym zachowaniu zasad uczciwej konkurencji, metody wyboru podmiotu prywatnego, który będzie realizował określone zadanie publiczne. Prezentowana pozycja jest jedynym na rynku wydawniczym tak obszernym i dokładnym omówieniem nowej ustawy o umowie na koncesji na roboty budowlane lub usługi. W niniejszej pozycji przedstawiono najnowsze orzecznictwo oraz dorobek doktryny odnoszący się do omawianych zagadnień prawnych, co zapewnia Czytelnikowi najwyższy poziom merytoryczny oraz odznacza się niezwykłym walorem praktycznym. Komentarz jest przygotowany z myślą o jednostkach sektora finansów publicznych, tj. jednostkach samorządu terytorialnego oraz ich związkach, jak i do podmiotów prawa publicznego.

Rok wydania: 2018 Wydawnictwo: C.H. BECK Stan: NowaRodzaj okładki: Inna Wymiar: 13x20.5cm Ilość stron: 588 Waga: 0.66 kg EAN: 9788381285698

254,45 zł
Informacje
Uwagi

Rok wydania: 2018 Wydawnictwo: C.H. BECK Stan: NowaRodzaj okładki: Inna Wymiar: 13x20.5cm Ilość stron: 588 Waga: 0.66 kg EAN: 9788381285698

+ -

Rok wydania: 2018 Wydawnictwo: C.H. BECK Stan: NowaRodzaj okładki: Inna Wymiar: 13.3x21.8cm Ilość stron: 302 Waga: 0.4 kg EAN: 9788325596668

Produkt niedostępny
Informacje
Uwagi

Rok wydania: 2018 Wydawnictwo: C.H. BECK Stan: NowaRodzaj okładki: Inna Wymiar: 13.3x21.8cm Ilość stron: 302 Waga: 0.4 kg EAN: 9788325596668

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Opinie