Razem 0,00 zł

+Koszt dostawy od -

Powrót

Pozostałe

 • Egzystencja i hermeneutyka
 • Egzystencja i hermeneutyka
 • Egzystencja i hermeneutyka
 • Egzystencja i hermeneutyka
 • Egzystencja i hermeneutyka
 • Egzystencja i hermeneutyka
 • Egzystencja i hermeneutyka
 • Egzystencja i hermeneutyka
 • Egzystencja i hermeneutyka
 • Egzystencja i hermeneutyka
 • Egzystencja i hermeneutyka
 • Egzystencja i hermeneutyka
 • Egzystencja i hermeneutyka
 • Egzystencja i hermeneutyka
 • Egzystencja i hermeneutyka
 • Egzystencja i hermeneutyka
 • Egzystencja i hermeneutyka
 • Egzystencja i Hermeneutyka
 • Egzystencja i hermeneutyka
 • Egzystencja i hermeneutyka
 • Egzystencja i hermeneutyka
 • Egzystencja i hermeneutyka
 • Egzystencja i hermeneutyka
 • Egzystencja i hermeneutyka
 • Egzystencja i hermeneutyka
 • Egzystencja i hermeneutyka
 • Egzystencja i hermeneutyka
 • Egzystencja i hermeneutyka
 • Egzystencja i hermeneutyka
 • Egzystencja i hermeneutyka
 • Egzystencja i hermeneutyka
 • Egzystencja i hermeneutyka
 • Egzystencja i hermeneutyka
 • Egzystencja i hermeneutyka

Egzystencja i hermeneutyka

Ceny od: 3,00 zł do: 29,00 zł

Średnia ocena: 4,5

Opinie czytelników: (0) Dodaj ocenę

- P. Ricoeur, francuski filozof, obok H.G. Gadamera, jest najwybitniejszym przedstawicielem hermeneutyki filozoficznej. Interesują go zwłaszcza problemy filozofii języka (La Métafore vive. Paryż 1975). Na jego twórczość wywarło wpływ wiele kierunków i orientacji filozoficznych, poczynając od filozofii niemieckiej (I. Kant, F. Hegel, W. Dilthey, E. Husserl, M. Heidegger, F. Nietzsche), poprzez strukturalizm francuski, antropologię i psychoanalizę Z. Freuda. Był uczniem G. Marcela, dlatego jego pierwsze prace wykazują zainteresowanie filozofią egzystencjalną.
Refleksje filozoficzne Ricoeura traktuje się często jako "teorię interpretacji" i jest ona porównywana i wyjaśniana na tle różnych współczesnych teorii badań rozumienia tekstu. Ricoeur nie stworzył jednak w swych pracach gotowego zbioru reguł czy technik interpretacji do praktycznego zastosowania. We Wstępie do polskiego wydania książki Paula Ricoeura Język, tekst, interpretacja K. Rosner pisze między innymi: "filozofia Ricoeura to taka teoria interpretacji, która porusza się na wyższym poziomie abstrakcji i poprzestaje na analizie kluczowych kategorii - takich jak mowa i pismo, tekst, symbol, wyjaśnianie i rozumienie". Można ją raczej traktować jako sposób docierania do pytań o prawdę tekstu, która ujawnia się w chwili odniesienia tekstu do egzystencjalnej rzeczywistości interpretatora. Hermeneutyczna interpretacja nie będzie więc jakąś "historyczną" rekonstrukcją tego, co odległe. Ma za zadanie wykazać związki "teraźniejszości" interpretatora (jego sposobu myślenia o życiu) z ideami tekstu z przeszłości. Rozumienie tekstu według Ricoeura jest rodzajem otwarcia na to, co tekst objawia, precyzyjnie odróżniając sferę intencjonalności autora od znaczeń tekstu i percepcji odbiorczych. Tekst zyskuje w takim układzie semantyczną autonomię. Otwiera się tu możliwość immanentnej analizy tekstu, której jednak Ricoeur nie podejmuje. Dał temu wyraz w swym dziele Le Conflit des interprétations, będącym polemiką ze strukturalizmem (dokładnie z C. Lévi-Straussem, jego analizą mitu Edypa). Nie neguje on korzyści płynących ze stosowania tej metody; implikuje ona obiektywizację, dystans wobec tekstu, co pozwala na tym wstępnym etapie rozpoznać układ struktur znaczeniowych tekstu. Ale jednocześnie tekst ulega "spłaszczeniu"; autor, odbiorca, środowisko "zostają wzięci w nawias" wszystko w tekście wydaje się współczesne, synchroniczne. Analiza strukturalna zdaniem Ricoeura wyjaśnia tekst, ale go nie interpretuje. Znaczenie tekstu wydobywa się dopiero w toku interpretacji. Pod wpływem → psychoanalizy P. Ricoeur zajął się badaniem → symboli, wielowykładalności ich sensu poza przestrzenią słownej komunikacji, poza domeną mowy. Tworzywo językowe nie jest tutaj tak istotne w procesie przekazu znaczenia. Fantazje, mity, rozszyfrowywanie słów dają możliwość przejścia od znaczenia do pragnienia, które jest zdaniem Freuda czynnikiem determinującym życie człowieka. Por. semiotyka francuska i włoska. ZM
BIBLIOGRAFIA: P. Ricoeur: Język, tekst, interpretacja. Wstęp: K. Rosner. Przeł. P. Graff i K. Rosner. Warszawa 1989; P. Ricouer: Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie. Oprac. S. Cichowicz, 1985; P. Ricoeur: Symbolika zła. Warszawa 1986; P. Ricoeur: Historyczność a historia filozofii. Przeł. S. Cichowicz [w:] Drogi współczesnej filozofii. Wybrał i wstępem opatrzył J. Siemek, 1978; K. Rosner: Hermeneutyka jako krytyka kultury. Warszawa 1991.  

 

Rok wydania: 1989 Wydawnictwo: Pax Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 13x19cm Ilość stron: 380 Waga: 0.5 kg EAN: 8324003797 TIN: T00914087

Uwagi: Brzegi stron zakurzone, Oprawa  wytarta, Strony  pożółkłe, Oprawa  zagięta, Rogi oprawy  zagięte,  Kartki i oprawa pobrudzona ,Rogi oprawy postrzępione,Kartki poplamione ,Oprawa poplamiona ,Obwoluta postrzępiona i poplamiona 

28,00 zł
Informacje

Brzegi stron zakurzone, Oprawa  wytarta, Strony  pożółkłe, Oprawa  zagięta, Rogi oprawy  zagięte,  Kartki i oprawa pobrudzona ,Rogi oprawy postrzępione,Kartki poplamione ,Oprawa poplamiona ,Obwoluta postrzępiona i poplamiona 

Uwagi

Rok wydania: 1989 Wydawnictwo: Pax Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 13x19cm Ilość stron: 380 Waga: 0.5 kg EAN: 8324003797 TIN: T00914087

Rok wydania: 2003 Wydawnictwo: Wydawnictwo DeAgostini Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 18x24.6cm Ilość stron: 380 Waga: 0.16 kg EAN: 8321105181 TIN: T00760040

Uwagi: Brzegi stron zakurzone, Oprawa lekko wytarta, Strony trochę pożółkłe, Adnotacje i pieczątki pobilioteczne, Rogi oprawy trochę zagięte, 

29,00 zł
Informacje

Brzegi stron zakurzone, Oprawa lekko wytarta, Strony trochę pożółkłe, Adnotacje i pieczątki pobilioteczne, Rogi oprawy trochę zagięte, 

Uwagi

Rok wydania: 2003 Wydawnictwo: Wydawnictwo DeAgostini Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 18x24.6cm Ilość stron: 380 Waga: 0.16 kg EAN: 8321105181 TIN: T00760040

Rok wydania: 2003 Wydawnictwo: Wydawnictwo DeAgostini Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 18x24.6cm Ilość stron: 380 Waga: 0.16 kg EAN: 8321105181 TIN: T00731629

Uwagi: Brzegi stron zakurzone, Oprawa lekko wytarta, delikatnie zagięta i przybrudzona. Strony trochę pożółkłe, 

29,00 zł
Informacje

Brzegi stron zakurzone, Oprawa lekko wytarta, delikatnie zagięta i przybrudzona. Strony trochę pożółkłe, 

Uwagi

Rok wydania: 2003 Wydawnictwo: Wydawnictwo DeAgostini Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 18x24.6cm Ilość stron: 380 Waga: 0.16 kg EAN: 8321105181 TIN: T00731629

Rok wydania: 1975 Wydawnictwo: Pax Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 14.5x20cm Ilość stron: 319 Waga: 0.2 kg TIN: T00684034

Uwagi: Oprawa naddarta na krawędziach, zarysowana i zabrudzona. Brzegi stron zabrudzone i zakurzone.

23,00 zł
Informacje

Oprawa naddarta na krawędziach, zarysowana i zabrudzona. Brzegi stron zabrudzone i zakurzone.

Uwagi

Rok wydania: 1975 Wydawnictwo: Pax Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 14.5x20cm Ilość stron: 319 Waga: 0.2 kg TIN: T00684034

Rok wydania: 1975 Wydawnictwo: Pax Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 14.5x20cm Ilość stron: 319 Waga: 0.2 kg TIN: T00679454

Uwagi: Brzegi stron zakurzone, Oprawa lekko wytarta, zakurzona, wyblakła, Grzbiet pożółkły, Rogi oprawy trochę przetarty, Widoczne ślady zalania, Strony trochę pożółkłe.

19,00 zł
Informacje

Brzegi stron zakurzone, Oprawa lekko wytarta, zakurzona, wyblakła, Grzbiet pożółkły, Rogi oprawy trochę przetarty, Widoczne ślady zalania, Strony trochę pożółkłe.

Uwagi

Rok wydania: 1975 Wydawnictwo: Pax Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 14.5x20cm Ilość stron: 319 Waga: 0.2 kg TIN: T00679454

Rok wydania: 1975 Wydawnictwo: Pax Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 14.5x20cm Ilość stron: 319 Waga: 0.2 kg TIN: T00654898

Uwagi: Brzegi stron zakurzone, Oprawa lekko wytarta oderwana od bloku poszarpana poplamiona, Strony trochę pożółkłe, Rogi oprawy trochę zagięte, 

20,00 zł
Informacje

Brzegi stron zakurzone, Oprawa lekko wytarta oderwana od bloku poszarpana poplamiona, Strony trochę pożółkłe, Rogi oprawy trochę zagięte, 

Uwagi

Rok wydania: 1975 Wydawnictwo: Pax Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 14.5x20cm Ilość stron: 319 Waga: 0.2 kg TIN: T00654898

Rok wydania: 1975 Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 11x16cm Ilość stron: 319 Waga: 0.4 kg TIN: T00369218

Uwagi: Grzbiet książki lekko naderwany, Brzegi stron zakurzone, Oprawa lekko wytarta i zabrudzona, Strony pożółkłe, Rogi oprawy trochę zagięte, 

18,36 zł 24,00 zł
Informacje

Grzbiet książki lekko naderwany, Brzegi stron zakurzone, Oprawa lekko wytarta i zabrudzona, Strony pożółkłe, Rogi oprawy trochę zagięte, 

Uwagi

Rok wydania: 1975 Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 11x16cm Ilość stron: 319 Waga: 0.4 kg TIN: T00369218

 • -24%

Rok wydania: 1975 Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 16x25cm Ilość stron: 319 Waga: 0.3 kg TIN: T00774358

Uwagi: Oprawa zabrudzona, wytarta, Rogi oprawy lekko zagięte, Brzegi stron zakurzone, pożółkłe, Strony pożółkłe, 

Informacje

Oprawa zabrudzona, wytarta, Rogi oprawy lekko zagięte, Brzegi stron zakurzone, pożółkłe, Strony pożółkłe, 

Uwagi

Rok wydania: 1975 Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 16x25cm Ilość stron: 319 Waga: 0.3 kg TIN: T00774358

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 2003 Wydawnictwo: Wydawnictwo DeAgostini Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 13x20cm Ilość stron: 380 Waga: 0.16 kg EAN: 8321105181 TIN: T00712288

Uwagi: Brzegi stron zakurzone, Oprawa lekko wytarta, 

Informacje

Brzegi stron zakurzone, Oprawa lekko wytarta, 

Uwagi

Rok wydania: 2003 Wydawnictwo: Wydawnictwo DeAgostini Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 13x20cm Ilość stron: 380 Waga: 0.16 kg EAN: 8321105181 TIN: T00712288

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1989 Wydawnictwo: Pax Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 17x25cm Ilość stron: 380 Waga: 0.5 kg EAN: 8324003797 TIN: T00701519

Uwagi: Brzegi stron zakurzone, Oprawa lekko wytarta, Strony trochę pożółkłe, Rogi oprawy trochę zagięte

Informacje

Brzegi stron zakurzone, Oprawa lekko wytarta, Strony trochę pożółkłe, Rogi oprawy trochę zagięte

Uwagi

Rok wydania: 1989 Wydawnictwo: Pax Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 17x25cm Ilość stron: 380 Waga: 0.5 kg EAN: 8324003797 TIN: T00701519

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1975 Wydawnictwo: Pax Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 14.5x20cm Ilość stron: 319 Waga: 0.2 kg TIN: T00529923

Uwagi: Brzegi stron zakurzone, Oprawa lekko wytarta, Rogi oprawy trochę zagięte, Strony trochę pożółkłe, 

Informacje

Brzegi stron zakurzone, Oprawa lekko wytarta, Rogi oprawy trochę zagięte, Strony trochę pożółkłe, 

Uwagi

Rok wydania: 1975 Wydawnictwo: Pax Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 14.5x20cm Ilość stron: 319 Waga: 0.2 kg TIN: T00529923

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 2003 Wydawnictwo: Wydawnictwo DeAgostini Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 12x19cm Ilość stron: 380 Waga: 0.16 kg EAN: 8321105181 TIN: T00459223

Uwagi: Brzegi stron zakurzone, Oprawa lekko wytarta, Strony trochę pożółkłe, 

Informacje

Brzegi stron zakurzone, Oprawa lekko wytarta, Strony trochę pożółkłe, 

Uwagi

Rok wydania: 2003 Wydawnictwo: Wydawnictwo DeAgostini Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 12x19cm Ilość stron: 380 Waga: 0.16 kg EAN: 8321105181 TIN: T00459223

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1975 Wydawnictwo: Pax Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 11x16cm Ilość stron: 319 Waga: 0.2 kg TIN: T00363266

Uwagi: Brzegi stron zakurzone, Oprawa lekko wytarta, Strony trochę pożółkłe, 

Informacje

Brzegi stron zakurzone, Oprawa lekko wytarta, Strony trochę pożółkłe, 

Uwagi

Rok wydania: 1975 Wydawnictwo: Pax Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 11x16cm Ilość stron: 319 Waga: 0.2 kg TIN: T00363266

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1985 Wydawnictwo: Instytut Wydawniczy PAX Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 13x17cm Ilość stron: 380 Waga: 0.16 kg EAN: 8321105181 TIN: T00351384

Uwagi: Oprawa lekko wytarta, Brzegi stron zakurzone, Strony trochę pożółkłe

Informacje

Oprawa lekko wytarta, Brzegi stron zakurzone, Strony trochę pożółkłe

Uwagi

Rok wydania: 1985 Wydawnictwo: Instytut Wydawniczy PAX Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 13x17cm Ilość stron: 380 Waga: 0.16 kg EAN: 8321105181 TIN: T00351384

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1975 Wydawnictwo: Instytut Wydawniczy PAX Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 12.5x19cm Waga: 0.16 kg

Uwagi: Uwagi : Brzegi stron lekko zakurzone. Opraw minimalnie wytarta, lekko odkleja się od bloku książki.

Informacje

Uwagi : Brzegi stron lekko zakurzone. Opraw minimalnie wytarta, lekko odkleja się od bloku książki.

Uwagi

Rok wydania: 1975 Wydawnictwo: Instytut Wydawniczy PAX Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 12.5x19cm Waga: 0.16 kg

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1975 Wydawnictwo: Instytut Wydawniczy PAX Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 12.5x19cm Waga: 0.16 kg

Uwagi: Uwagi : Brzegi stron lekko zakurzone.

Informacje

Uwagi : Brzegi stron lekko zakurzone.

Uwagi

Rok wydania: 1975 Wydawnictwo: Instytut Wydawniczy PAX Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 12.5x19cm Waga: 0.16 kg

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1975 Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 11x16cm Waga: 0.29 kg

Uwagi: Oprawa lekko wytarta. Grzbiet minimalnie pozaginany. Na oprawie książki znajduje się naklejka oraz pieczątka. Strony delikatnie pożółkłe.

Informacje

Oprawa lekko wytarta. Grzbiet minimalnie pozaginany. Na oprawie książki znajduje się naklejka oraz pieczątka. Strony delikatnie pożółkłe.

Uwagi

Rok wydania: 1975 Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 11x16cm Waga: 0.29 kg

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1975 Wydawnictwo: Pax Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 11x16cm Waga: 0.282 kg

Uwagi: Uwagi : Lekko zakurzone brzegi stron. Zabrudzona oraz naderwana oprawa. Pożółkłe kartki. W książce znajdują się podkreślenia ołówkiem.

Informacje

Uwagi : Lekko zakurzone brzegi stron. Zabrudzona oraz naderwana oprawa. Pożółkłe kartki. W książce znajdują się podkreślenia ołówkiem.

Uwagi

Rok wydania: 1975 Wydawnictwo: Pax Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 11x16cm Waga: 0.282 kg

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1985 Wydawnictwo: Pax Stan: UżywanaRodzaj okładki: Inna Wymiar: 12.5x19.5cm Waga: 0.39 kg EAN: 8321105181

Uwagi: Brzegi stron zakurzone, obwoluta nieco zabrudzona.

Informacje

Brzegi stron zakurzone, obwoluta nieco zabrudzona.

Uwagi

Rok wydania: 1985 Wydawnictwo: Pax Stan: UżywanaRodzaj okładki: Inna Wymiar: 12.5x19.5cm Waga: 0.39 kg EAN: 8321105181

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1985 Wydawnictwo: Instytut Wydawniczy PAX Stan: UżywanaRodzaj okładki: Inna Wymiar: 12.5x19.5cm Waga: 0.385 kg EAN: 8321105181

Uwagi: Delikatnie zabrudzona i pożółkła na krawędziach oprawa. Strony lekko zakurzone. książka zawiera pieczątkę pobiblioteczną.

Informacje

Delikatnie zabrudzona i pożółkła na krawędziach oprawa. Strony lekko zakurzone. książka zawiera pieczątkę pobiblioteczną.

Uwagi

Rok wydania: 1985 Wydawnictwo: Instytut Wydawniczy PAX Stan: UżywanaRodzaj okładki: Inna Wymiar: 12.5x19.5cm Waga: 0.385 kg EAN: 8321105181

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1975 Wydawnictwo: Instytut Wydawniczy PAX Stan: UżywanaRodzaj okładki: Inna Wymiar: 12.5x19.5cm Waga: 0.385 kg EAN: 8321105181

Uwagi: Delikatnie zabrudzona i pożółkła na krawędziach oprawa. Pożółkły grzbiet.

Informacje

Delikatnie zabrudzona i pożółkła na krawędziach oprawa. Pożółkły grzbiet.

Uwagi

Rok wydania: 1975 Wydawnictwo: Instytut Wydawniczy PAX Stan: UżywanaRodzaj okładki: Inna Wymiar: 12.5x19.5cm Waga: 0.385 kg EAN: 8321105181

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1975 Wydawnictwo: Instytut Wydawniczy PAX Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 12.5x19.5cm Waga: 0.289 kg

Uwagi: Delikatnie zabrudzona i pożółkła na krawędziach oprawa. Pożółkły grzbiet.

Informacje

Delikatnie zabrudzona i pożółkła na krawędziach oprawa. Pożółkły grzbiet.

Uwagi

Rok wydania: 1975 Wydawnictwo: Instytut Wydawniczy PAX Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 12.5x19.5cm Waga: 0.289 kg

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1985 Wydawnictwo: Instytut Wydawniczy PAX Stan: UżywanaRodzaj okładki: Inna Wymiar: 12.5x19.5cm Waga: 0.42 kg EAN: 8321105181

Uwagi: Trochę wytarta, pożółkła i zabrudzona oprawa, zabrudzone brzegi stron, brzegi stron pokryte kurzem. `

Informacje

Trochę wytarta, pożółkła i zabrudzona oprawa, zabrudzone brzegi stron, brzegi stron pokryte kurzem. `

Uwagi

Rok wydania: 1985 Wydawnictwo: Instytut Wydawniczy PAX Stan: UżywanaRodzaj okładki: Inna Wymiar: 12.5x19.5cm Waga: 0.42 kg EAN: 8321105181

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1975 Wydawnictwo: Instytut Wydawniczy PAX Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 12.5x19.5cm Waga: 0.289 kg

Uwagi: Lekko przybrudzona oprawa, delikatnie zakurzone brzegi stron. Na stronie tytułowej znajduje się podpis poprzedniego właściciela.

Informacje

Lekko przybrudzona oprawa, delikatnie zakurzone brzegi stron. Na stronie tytułowej znajduje się podpis poprzedniego właściciela.

Uwagi

Rok wydania: 1975 Wydawnictwo: Instytut Wydawniczy PAX Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 12.5x19.5cm Waga: 0.289 kg

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1975 Wydawnictwo: Instytut Wydawniczy PAX Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 12.2x19.4cm Waga: 0.3 kg

Uwagi: Trochę wytarta, pożółkła i zabrudzona oprawa, zabrudzone brzegi stron, nieco pożółkłe strony.

Informacje

Trochę wytarta, pożółkła i zabrudzona oprawa, zabrudzone brzegi stron, nieco pożółkłe strony.

Uwagi

Rok wydania: 1975 Wydawnictwo: Instytut Wydawniczy PAX Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 12.2x19.4cm Waga: 0.3 kg

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1975 Wydawnictwo: Pax Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 12x21cm Ilość stron: 319 Waga: 0.2 kg TIN: T00752599

Uwagi: Brzegi stron zakurzone, Oprawa lekko wytarta, Rogi oprawy trochę zagięte, Oprawa delikatnie zagięta, 

Informacje

Brzegi stron zakurzone, Oprawa lekko wytarta, Rogi oprawy trochę zagięte, Oprawa delikatnie zagięta, 

Uwagi

Rok wydania: 1975 Wydawnictwo: Pax Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 12x21cm Ilość stron: 319 Waga: 0.2 kg TIN: T00752599

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 2003 Wydawnictwo: Wydawnictwo DeAgostini Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 13x20cm Ilość stron: 380 Waga: 0.16 kg EAN: 8321105181 TIN: T00660950

Uwagi: Brzegi stron zakurzone, zabrudzone. Oprawa lekko wytarta, zarysowana, zabrudzona.Rogi oprawy trochę zagięte. Strony trochę pożółkłe.   

Informacje

Brzegi stron zakurzone, zabrudzone. Oprawa lekko wytarta, zarysowana, zabrudzona.Rogi oprawy trochę zagięte. Strony trochę pożółkłe.&nbsp;<br /> &nbsp;

Uwagi

Rok wydania: 2003 Wydawnictwo: Wydawnictwo DeAgostini Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 13x20cm Ilość stron: 380 Waga: 0.16 kg EAN: 8321105181 TIN: T00660950

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1989 Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 17x25cm Ilość stron: 380 Waga: 0.5 kg EAN: 8324003797 TIN: T00606094

Uwagi: Brzegi stron zakurzone, Oprawa lekko wytarta, Strony trochę pożółkłe, Oprawa delikatnie zagięta, Rogi oprawy trochę zagięte, Adnotacje i pieczątki pobilioteczne, Poplamiona 

Informacje

Brzegi stron zakurzone,&nbsp;Oprawa lekko wytarta,&nbsp;Strony trochę pożółkłe,&nbsp;Oprawa delikatnie zagięta,&nbsp;Rogi oprawy trochę zagięte,&nbsp;Adnotacje i pieczątki pobilioteczne, Poplamiona&nbsp;

Uwagi

Rok wydania: 1989 Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 17x25cm Ilość stron: 380 Waga: 0.5 kg EAN: 8324003797 TIN: T00606094

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1975 Wydawnictwo: Pax Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 14.5x20cm Ilość stron: 319 Waga: 0.2 kg TIN: T00467281

Uwagi: Brzegi stron zakurzone, Oprawa lekko wytarta i zabrudzona, Rogi oprawy trochę zagięte, 

Informacje

Brzegi stron zakurzone,&nbsp;Oprawa lekko wytarta i zabrudzona,&nbsp;Rogi oprawy trochę zagięte,&nbsp;

Uwagi

Rok wydania: 1975 Wydawnictwo: Pax Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 14.5x20cm Ilość stron: 319 Waga: 0.2 kg TIN: T00467281

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1985 Wydawnictwo: Instytut Wydawniczy PAX Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 12x19cm Ilość stron: 380 Waga: 0.16 kg EAN: 8321105181 TIN: T00453815

Uwagi: Brzegi stron zakurzone, Oprawa lekko wytarta i pobrudzona, Strony trochę pożółkłe, 

Informacje

Brzegi stron zakurzone,&nbsp;Oprawa lekko wytarta i pobrudzona,&nbsp;Strony trochę pożółkłe,&nbsp;

Uwagi

Rok wydania: 1985 Wydawnictwo: Instytut Wydawniczy PAX Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 12x19cm Ilość stron: 380 Waga: 0.16 kg EAN: 8321105181 TIN: T00453815

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1975 Wydawnictwo: Pax Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 14.5x20cm Ilość stron: 319 Waga: 0.2 kg TIN: T00413692

Uwagi: Brzegi stron zakurzone, Oprawa bardzo wytarta, Oprawa delikatnie zagięta, Strony bardzo pożółkłe, okładka bardzo pożółkła, wytarta , zabrudzona , oderwana od bloku książki

Informacje

Brzegi stron zakurzone,&nbsp;Oprawa bardzo wytarta,&nbsp;Oprawa delikatnie zagięta,&nbsp;Strony bardzo pożółkłe, okładka bardzo pożółkła, wytarta , zabrudzona , oderwana od bloku książki

Uwagi

Rok wydania: 1975 Wydawnictwo: Pax Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 14.5x20cm Ilość stron: 319 Waga: 0.2 kg TIN: T00413692

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1975 Wydawnictwo: Pax Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 11x16cm Ilość stron: 319 Waga: 0.2 kg TIN: T00392476

Uwagi: Oprawa lekko wytarta. Brzegi stron zakurzone. Grzbiet pożółkły

Informacje

Oprawa lekko wytarta. Brzegi stron zakurzone. Grzbiet pożółkły

Uwagi

Rok wydania: 1975 Wydawnictwo: Pax Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 11x16cm Ilość stron: 319 Waga: 0.2 kg TIN: T00392476

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1985 Wydawnictwo: Instytut Wydawniczy PAX Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 13x17cm Ilość stron: 380 Waga: 0.16 kg EAN: 8321105181 TIN: T00375990

Uwagi: Brzegi stron zakurzone, Oprawa lekko wytarta, Strony trochę pożółkłe, Rogi oprawy trochę zagięte, Adnotacje i pieczątki pobilioteczne, 

Informacje

Brzegi stron zakurzone,&nbsp;Oprawa lekko wytarta,&nbsp;Strony trochę pożółkłe,&nbsp;Rogi oprawy trochę zagięte,&nbsp;Adnotacje i pieczątki pobilioteczne,&nbsp;

Uwagi

Rok wydania: 1985 Wydawnictwo: Instytut Wydawniczy PAX Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 13x17cm Ilość stron: 380 Waga: 0.16 kg EAN: 8321105181 TIN: T00375990

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Rok wydania: 1975 Wydawnictwo: Pax Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 11x16cm Ilość stron: 319 Waga: 0.2 kg TIN: T00312884

Uwagi: brzegi stron zakurzone, oprawa zabrudzona, strony pożółkłe

Informacje

brzegi stron zakurzone, oprawa zabrudzona, strony pożółkłe

Uwagi

Rok wydania: 1975 Wydawnictwo: Pax Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 11x16cm Ilość stron: 319 Waga: 0.2 kg TIN: T00312884

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Opinie