Wydawnictwo Nakład, druk i własność S. Orgelbranda Księgarza i Typografa.