Razem 0,00 zł

+Koszt dostawy od -

Powrót

Prawo administracyjne, samorząd terytorialny

Vademecum wójta burmistra prezydenta miasta

Opinie czytelników: (0) Dodaj ocenę

Zakres tematyczny książki jest bardzo szeroki. Autorzy przedstawili niemal wszystkie regulacje prawne określające sfery działania wójtów, burmistrzów, prezydentów. To przede wszystkim zagadnienia ustrojowe gmin – ich istota, zadania, podział kompetencji między organem stanowiącym, jakim jest rada gminy, a organem wykonawczym, jakim jest burmistrz, jego rola i stosunki z radą oraz aparatem pracowniczym. Ważną sferą aktywności wójta, burmistrza, prezydenta miasta jest jego kompetencja do współtworzenia aktów prawa miejscowego, podatków i opłat lokalnych oraz budżetów gminnych. Wójt, burmistrz, prezydent jest głównym organizatorem życia społecznego i gospodarczego gminy, więc w Vademecum nie mogło zabraknąć zagadnień kierowania innymi jednostkami organizacyjnymi gminy, spółkami komunalnymi, a także gospodarki komunalnej rozumianej w szczególności jako działalność o charakterze użyteczności publicznej, której celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Spośród licznych aspektów z zakresu gospodarki komunalnej autorzy szczegółowo przedstawili formy organizacyjno-prawne tej działalności oraz najważniejsze dziedziny tej gospodarki: zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, gospodarkę odpadami i gospodarkę mieszkaniową (najtrudniejszy bodaj segment tej gospodarki). Treść książki obejmuje także przepisy proceduralne (KPA) określające sposób postępowania burmistrza jako organu wydającego decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach oraz inne najważniejsze i najczęściej przejawiające się aspekty pracy burmistrza, jak np. zamówienia publiczne, kontrola jego pracy i odpowiedzialność. Nabywając niniejszą książkę, otrzymują Państwo: zebrane w jednym miejscu informacje o kluczowych prawach i obowiązkach każdego wójta, burmistrza, prezydenta miasta; praktyczną pomoc w codziennej pracy lokalnych włodarzy (zaczynając od podstawowych zagadnień ustrojowych, tj. czym jest gmina, na dostępie do informacji publicznej kończąc); wskazanie sposobów postępowania w newralgicznych sytuacjach (np. związanych z łączeniem funkcji m.in. jako organu wykonawczego, organu podatkowego czy zwierzchnika gminnych jednostek organizacyjnych); wskazówki działania uwzględniające najnowsze orzecznictwo. Najważniejsze zalety prezentowanej książki, a to: zbiór praktycznych informacji opisujących funkcję wójta, dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień, wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych, uwzględnienie najnowszych zmian w prawie oraz zamieszczenie autorskich interpretacji wybranych zagadnień, skład autorski gwarantujący rzetelne opracowanie zagadnień. W niniejszej książce znajdą Państwo odpowiedzi na między innymi następujące pytania: jak wygląda relacja pomiędzy wójtem a radą gminy; w jakich sprawach wójt występuje również jako kierownik urzędu stanu cywilnego; jakie elementy powinny zawierać akty prawa miejscowego; w jakich okolicznościach wójt nie otrzyma absolutorium; czy niezłożenie ślubowania wiąże się automatycznie z utratą mandatu; czy każde przestępstwo popełnione przez wójta oznacza usunięcie z funkcji; na czym polega odpowiedzialność wójta z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych; czy wójt podlega ustawie o pracownikach samorządowych; dlaczego wójt nie może prowadzić działalności gospodarczej. Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta miasta to pozycja wydawnicza, która powinna się znaleźć na biurku każdej osoby pełniącej funkcję organu wykonawczego gminy.

Rok wydania: 2018 Wydawnictwo: C.H. BECK Stan: NowaRodzaj okładki: Inna Wymiar: 16.5x24cm Ilość stron: 332 Waga: 0.572 kg EAN: 9788381581899

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Opinie