Naziści najciekawsze książki

Nazizm to narodowy socjalizm, najpierw narodził się jako ruch polityczny, potem przeszedł w ideologię. Ideologia powstała w wyniku protestu przeciw klęsce Niemiec w I wojnie światowej. Zwolennikami narodowego socjalizmu byli: Adolf Hitler, Alfred Rosenberg oraz Joseph Goebbels.

2024 © tezeusz.pl