Najciekawsze książki o gettach

Getto to część miasta, w której członkowie określonej grupy lub grup są zmuszeni do życia, zazwyczaj z powodu presji społecznej, prawnej lub ekonomicznej. Getta są często kojarzone z biedą, przestępczością i segregacją. Termin "getto" pierwotnie odnosił się do żydowskich gett w Europie w średniowieczu, gdzie Żydzi musieli mieszkać w wyznaczonych obszarach. W ostatnich czasach termin ten był używany w odniesieniu do każdego obszaru, w którym dana grupa jest skoncentrowana i odizolowana od reszty społeczeństwa.

2022 © tezeusz.pl