Razem 0,00 zł

+Koszt dostawy od -

Powrót

Antyki - książki do 1950 r.

Studyum o duszy ludzkiej, 1901 r.

Opinie czytelników: (0) Dodaj ocenę

Kiedy w roku 1930 w całym świecie katolickim i naukowym obchodzono uroczysty jubileusz 1500-letniej rocznicy śm ierci św. A ugustyna ( f 430), zw rócono powszechnie uwagę na pewien bardzo doniosły fakt wiekopom nej w artości W ielkiego D oktora Łaski i to nie tylko dla teologii katolickiej, ale również i dla myśli ogólno ludzkiej. Z licznych dow odów tego zgodnego przekonania dla nas najbardziej w artościow ym i najwięcej kom petentnym jest stanowisko Stolicy A postolskiej, w yrażone w jubileuszowej encyklice A d salutem humani generis, w której niedaw no zm arły papież Pius XI stwierdził, że w całej historii myśli ludzkiej zajmuje św. Augustyn czołow e m iejsce, bo nie tylko żaden z dotychczasow ych myślicieli go nie przewyższył, ale rzadko który zdołał mu dorów nać t). W ielki Biskup H ippony zasłużył się dobrze tak Kościołowi katolickiemu, jak też całej kulturze i cywilizacji św iata naukow ego, poniew aż posłuszny wezwaniu św. Jakuba (2, 12): „T ak m ówcie i tak czyńcie“ — osiągnął przyobiecaną przez Z bawiciela nagrodę wieczną: „Kto tak czynił i tak nauczał, ten będzie nazw any wielkim w królestw ie niebieskim “ 2). P odstaw ą zaś tego powiedzenia Stolicy św. jest znowu fakt ogrom nego w pływ u św. Augustyna na potomnych, wynikającego

Rok wydania: 1901 Wydawnictwo: Nakładem Dra Aleksandra Vogla Stan: UżywanaRodzaj okładki: Twarda Wymiar: 17x24cm Ilość stron: 239 Waga: 0.3 kg TIN: T00944825

Uwagi: Oprawa wytarta, Brzegi stron zakurzone, Brzegi stron są pobrudzone, Strony pożółkłe i pobrudzone, Rogi oprawy zagięte, Blok ksiązki spójny, Druk czytelny, Oprawa introligatorska, Adnotacje i pieczątki pobiblioteczne, 

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Opinie