Razem 0,00 zł

+Koszt dostawy od -

Powrót

Historia prawa

Prawo zamówień publicznych. Komentarz

Opinie czytelników: (0) Dodaj ocenę

Komentarz prezentuje najnowszy dorobek doktryny oraz stanowisko judykatury. Wyczerpujący i praktyczny sposób prezentowania poszczególnych kwestii pozwala zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi polskiego prawa zamówień publicznych.
Publikacja uwzględnia wszystkie ostatnie zmiany PrZamPubl dokonane ustawą z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020). Czas, jaki upłynął od wejścia w życie nowelizacji zamówień publicznych, pozwolił Autorom przedstawić praktyczne problemy stosowania nowych przepisów oraz sposób ich interpretacji dokonywany przez KIO, czy SO.
Pozycja w sposób wyczerpujący opisuje zagadnienia Prawa zamówień publicznych, takie jak:
zasady i tryb udzielania zamówień publicznych;
postępowanie o udzielenie zamówienia;
zawieranie umów ramowych;
zamówienia sektorowych;
zasady działania organów właściwych w sprawach zamówień publicznych;
środki ochrony prawnej.
W opracowaniu uwzględniono nowe akty wykonawcze, a w szczególności:
rozporządzenie Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126);
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 27.6.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1320);
rozporządzenie Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1127);
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28.7.2016 r. w sprawie wykazu usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1135);
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20.12.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2017 r. poz. 14);
obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z 22.12.2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2479).

Rok wydania: 2018 Wydawnictwo: C.H. BECK Stan: NowaRodzaj okładki: Inna Wymiar: 17x24cm Ilość stron: 742 Waga: 0.5 kg EAN: 9788381285704

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Opinie