Razem 0,00 zł

+Koszt dostawy od -

Powrót

Historia prawa

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w piguł. w.5

Opinie czytelników: (0) Dodaj ocenę

Opracowanie wszystkich najważniejszych wiadomości z zakresu:
Prawa pracy:
podstawowe pojęcia, definicje, zasady oraz źródła prawa pracy,
nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy,
Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, społeczna inspekcja pracy,
stosunek pracy pojęcie i warunki nawiązania stosunku pracy, przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, umowa o pracę, nieuzasadnione lub naruszające przepisy wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, wygaśnięcie stosunku pracy,
zwolnienia grupowe,
pracownicy skierowani do pracy na terytorium RP z państwa będącego członkiem UE oraz telepraca,
stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę,
wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia,
obowiązki pracodawcy i pracownika,
świadectwo pracy,
zakaz konkurencji i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
regulamin pracy,
nagrody i wyróżnienia,
odpowiedzialność w stosunkach pracy kary porządkowe, odpowiedzialność materialna pracownika, czas pracy normy i ogólny wymiar czasu pracy, okresy wypoczynku, systemy i rozkłady czasu pracy, praca w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w niedziele i święta,
urlopy pracownicze,
uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem oraz zatrudnianie młodocianych,
bezpieczeństwo i higiena pracy,
rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy

Rok wydania: 2018 Wydawnictwo: C.H. BECK Stan: NowaRodzaj okładki: Inna Wymiar: 11x16cm Ilość stron: 238 Waga: 0.5 kg EAN: 9788381286510

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Opinie