Razem 0,00 zł

+Koszt dostawy od -

Powrót

Historia prawa

Metodyka pracy w sądach administracyjnych w.2

Opinie czytelników: (0) Dodaj ocenę

Metodyka pracy w sądach administracyjnych podejmuje ważną problematykę odnoszącą się m.in. do zadań i obowiązków sędziego sądu administracyjnego.
Część I publikacji to praktyczny komentarz zawierający omówienie m.in. takich zagadnień jak:
czynności sądowe (np. czynności przewodniczących wydziałów, sędziów i asystentów),
postępowanie w I instancji czyli właściwość sądu, dopuszczalność skargi, podstawy wyłączenia sędziego, braki formalne, wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu, mediację, postępowanie uproszczone, środki dyscyplinujące organ, okoliczności powodujące przerwanie biegu postępowania, rozpoznanie sprawy na rozprawie, rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym, orzeczenia, zwrot kosztów postępowania;
postępowanie w II instancji czyli podstawy wyłączenia sędziego, braki formalne, podstawy nieważności, granice zaskarżenia, przerwanie biegu postępowania, rozpoznanie sprawy na rozprawie, rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym, orzeczenia, zwrot kosztów postępowania,
związanie prawomocnym orzeczeniem sądu,
rektyfikacja orzeczeń,
czynności w postępowaniach szczególnych czyli wznowienie postępowania, skarga na niezgodność z prawem prawomocnego orzeczenia, wniosek o unieważnienie prawomocnego orzeczenia, skarga na przewlekłość postępowania,
rozpatrywanie sporów kompetencyjnych i sporów o właściwość, a także
obowiązki wobec sądów, trybunałów i innych podmiotów; nadzór Prezesa NSA; udostępnianie akt i informowanie o sprawach; czynności w obrocie zagranicznym; odtworzenie akt zaginionych lub zniszczonych.
Część II publikacji to wzory poszczególnych pism procesowych, m.in. zarządzenie o wezwaniu do usunięcia braków formalnych skargi albo pisma procesowego, postanowienie o odrzuceniu skargi, postanowienie o odmowie wstrzymania wykonania decyzji, wyrok stwierdzający niezgodność z prawem uchwały jednostki samorządu terytorialnego, wyrok oddalający skargę o wznowienie postępowania albo o stwierdzenie niezgodności z prawem.
Publikacja jest skierowana przede wszystkim do sędziów sądu administracyjnego oraz asystentów sędziów sądu administracyjnego oraz dla aplikantów. Książka będzie także bardzo pomocna dla osób świadczących profesjonalną pomoc prawną, m.in. radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych. Autorzy szczegółowo omawiają dane zagadnienia uwzględniając liczne orzeczenia sądów administracyjnych.

Rok wydania: 2018 Wydawnictwo: C.H. BECK Stan: NowaRodzaj okładki: Inna Wymiar: 16x23cm Ilość stron: 1020 Waga: 0.5 kg EAN: 9788381283694

Produkt niedostępny
Powiadom mnie o dostępności tego produktu

Opinie