Razem 0,00 zł

+Koszt dostawy od -

Powrót

Historia prawa

MERITUM Inwestycje budowlane

Opinie czytelników: (0) Dodaj ocenę

MERITUM Inwestycje budowlane obejmuje główne zagadnienia z zakresu przygotowania i realizacji procesu inwestycyjno-budowlanego oraz użytkowania obiektów, w tym:

o opis przygotowania do procesu inwestycji budowlanych (od decyzji środowiskowej, analizę urbanistyczną, zasadę dobrego sąsiedztwa w ramach ustalania warunków zabudowy, po decyzję o warunkach zabudowy, z zastosowaniem reżimu specustaw, po projekt budowlany i zagadnienia odpowiedzialności poszczególnych podmiotów uczestniczących w tym procesie);

o opis procesu inwestycyjnego (od uzyskania pozwolenia na budowę, przez decyzję środowiskową, zmiany przedmiotowo-podmiotowe w procesie budowlanym, po kwestie związane z wyodrębnieniem lokali);

o opis użytkowania obiektu oraz czynności i rozstrzygnięć w toku użytkowania (obowiązek utrzymania obiektu budowlanego - właściciel a zarządca budynku, nieprawidłowości w obiekcie, ,,co zrobić" z niewykończonym, nieużytkowanym obiektem, decyzja o opróżnieniu budynku, usuwanie niebezpieczeństw - jakie działania są możliwe do podjęcia, jaka procedura obowiązuje w razie zmiany koncepcji użytkowania obiektu budowlanego);

o wskazanie praktycznych aspektów właściwości organów administracji publicznej uczestniczących w procesie inwestycji budowlanych - podstawy prawne funkcjonowania, podejmowanych rozstrzygnięć (kompetencje, jak radzić sobie w sytuacji konfliktu, braku zgody na konkretne rozstrzygnięcia tych organów - opis procedur), szczegółowe zagadnienia, opis kompetencji nadzoru budowlanego;

o opis oraz praktyczne kwestie związane z uprawnieniami konserwatora zabytków w procesie inwestycji budowlanych (Prawo budowlane a ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, m.in. procedury w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę w sytuacji ochrony wynikającej z rejestru zabytków);

o specustawy (drogowej, mieszkaniowej, przesyłowej).

 Drugie wydanie uwzględnia kluczowe zmiany przyjęte w Prawie budowlanym oraz ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w okresie ostatnich dwóch lat, które polegają m.in. na wprowadzeniu:
o ułatwień w pozyskiwaniu pozwolenia na budowę poprzez uproszczenie procedur;
o podziału projektu budowlanego na trzy części - projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny;
o zmian w zakresie uzyskiwania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych;
o zmian ułatwiających inwestorom ustalenie, jakie roboty budowlane wymagają dokonania zgłoszenia zamiast uzyskania pozwolenia na budowę;
o ułatwień w zakresie zalegalizowania starych (co najmniej dwudziestoletnich) samowoli budowlanych;
o uproszczonego postępowania legalizacyjnego;
o zamkniętego katalogu robót budowlanych dla których wymagane jest ustalenie kierownika budowy i inspektora nadzoru budowlanego (enumeratywnie wymienione roboty budowlane);
o dopracowania niektórych przepisów w celu poprawy ich czytelności (w sprawie samowoli budowlanych);
o pięcioletniego terminu do stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Rok wydania: 2021 Wydawnictwo: Wolters Kluwer Stan: NowaRodzaj okładki: Inna Wymiar: 14x21cm Ilość stron: 698 Waga: 0.5 kg EAN: 9788382238785

Opinie