Razem 0,00 zł

+Koszt dostawy od -

Powrót

Pozostałe

Kształtowanie sprawności pracowników wiedzy działających pod presją czasu

Opinie czytelników: (0) Dodaj ocenę

Podjęty przez dr Annę Plutę temat, dotyczący sprawności pracowników wie­dzy działających pod presją czasu, uważam za interesujący poznawczo. Proble­matyka związana ze znaczeniem pracowników wiedzy i czasu dla działalności organizacji jest ciągle aktualna w praktyce gospodarczej, a podejmowane na naukowym gruncie rozważania nie rozwiązują pojawiających się nowych pro­blemów tego obszaru, szczególnie związanych ze sprawnością działania pra­cowników. W recenzowanej pracy Autorka pogłębia już postawione pytania i wnikliwie analizuje stosowane rozwiązania (elastyczność, zwinność, presja czasu, organizacja oparta na wiedzy), jak i otwiera pewne nowe pola badawcze (m. in. składowe presji czasu, wymiary i model kształtowania sprawności dzia­łania). (…) Recenzowana rozprawa stanowi niewątpliwie oryginalne opraco­wanie naukowe, będące wkładem dr Anny Pluty w rozwój nauk o zarządzaniu. Fragment recenzji dr hab. Beata Skowron-Mielnik prof. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Rok wydania: 2018 Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Stan: NowaRodzaj okładki: Inna Wymiar: 17x24.5cm Ilość stron: 328 Waga: 0.57 kg EAN: 9788379722174

Opinie