Razem 0,00 zł

+Koszt dostawy od -

Powrót

Historia prawa

  • -5%

Kodeks pracy. Zbiór przepisów

Opinie czytelników: (0) Dodaj ocenę

Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:
KODEKS PRACY:
1 grudnia 2021 r. ustawa z 24 czerwca 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny (Dz.U. poz. 1162)
USTAWA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA:
5 października 2021 r. ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320 ze zm.)
USTAWA O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
26 stycznia 2021 r. ustawa z 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 159)
29 marca 2021 r. obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 573)
USTAWA O ZAKŁADOWYM FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH:
22 kwietnia 2021 r. obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. poz. 746)
USTAWA O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH:
1 kwietnia 2021 r. obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 19 lutego 2021 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M.P. poz. 217)
USTAWA O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH:
20 lutego 2021 r. ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1553 ze zm.)
1 lipca 2021 r. ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1655 ze zm.)
1 grudnia 2021 r. ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398 ze zm.)
1 grudnia 2021 r. ustawa z 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1080)

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Stan: Nowa Wymiar: 0x0cm Ilość stron: 1036 Waga: 0.5 kg EAN: 9788382464757

65,55 zł 69,00 zł
+ -

Opinie