Razem 0,00 zł

+Koszt dostawy od -

Powrót

Książki naukowe i popularnonaukowe

  • -62%

Jagiełło Michał (red.) - Rocznik biblioteki narodowej XLII

Opinie czytelników: (0) Dodaj ocenę

"Rocznik Biblioteki Narodowej" jest periodykiem naukowym poświęconym szeroko rozumianej kulturze piśmiennej (a także wybranym zagadnieniom historyczno-artystycznym, ikonograficznym i muzykologicznym) oraz jej funkcjonowaniu zarówno w perspektywie historycznej, jak współczesności. Tematyka materiałów zawartych w „Roczniku BN" dotyczy przede wszystkim bibliologii, bibliotekoznawstwa, historii wraz z naukami pomocniczymi, historii sztuki, muzykologii, edytorstwa i prasoznawstwa. Główną (tzw. pierwotną) wersją czasopisma jest wydanie drukowane. Rada naukowa prof. dr hab. Paulina Buchwald-Pelcowa dr Roman Chymkowski dr Tomasz Makowski dr Monika Mitera dr Sigitas Narbutas dr Grzegorz Płoszajski Zasady recenzowania (wg wytycznych MNiSW) Do oceny każdego artykułu w powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki. Co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy. Autor (autorzy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process). Recenzent podpisuje deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem: bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), relacje podległości zawodowej, bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. „Rocznik Biblioteki Narodowej" stosuje procedury zapobiegające nadużyciom typu ghostwriting i guest autorship ! Uwagi: Oprawa nieznacznie zakurzona, brzegi stron zabrudzone.

Rok wydania: 2011 Wydawnictwo: Biblioteka Narodowa Stan: UżywanaRodzaj okładki: Miękka Wymiar: 17x24cm Waga: 0.45 kg TIN: T00263187

9,59 zł 24,90 zł

Opinie