Żydzi - najciekawsze książki o Żydach

Żydzi – naród semicki, zamieszkujący w starożytności Palestynę, posługujący się wówczas językiem hebrajskim, a w średniowieczu i czasach nowożytnych mieszkający w diasporze na całym świecie i posługujący się wieloma różnymi językami, w rezultacie czego niestanowiący jednolitej grupy religijnej i etnicznej.

2022 © tezeusz.pl