Związek Radziecki najciekawsze książki o ZSRR

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich to historyczne pierwsze państwo komunistyczne położone we wschodniej Europie oraz północnej i środkowej Azji. ZSRR istniał w latach 1922-1991. Formalne rozwiązanie ZSRR dokonało się 26 grudnia 1991 roku. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich rozpadł się na 15 państw. Wystąpiły one z ZSRR i stały się niepodległymi państwami.

2022 © tezeusz.pl