Źródła Myśli Teologicznej - seria książek

"Źródła Myśli Teologicznej" to seria książek Wydawnictwa Apostolstwa Miłości. Są to źródła, które dotyczą antyku chrześcijańskiego i obejmują dzieła Ojców Kościoła oraz akta i dokumenty soborów powszechnych lub lokalnych synodów, które są publikowane po raz pierwszy w języku polskim.

2023 © tezeusz.pl