Zarządzanie jakością najciekawsze książki

Zarządzanie jakością polega na zapewnieniu wysokiego poziomu jakości każdemu produktowi, usłudze, procesowi oraz organizacji jako całości. Dąży do doskonalenia efektywności i elastyczności organizacji w celu spełnienia wymagań, potrzeb i oczekiwań klienta.

2022 © tezeusz.pl