Zamki - najciekawsze książki i albumy o zamkach

Zamek był warowną budowlą mieszkalną. Główną jego funkcją była obrona, jednak pełnił także funkcje mieszkalną i gospodarczą. Pierwsze zamki pojawiły się w epoce Karolingów. Wiele zamków pozostało do dziś w dobrym stanie.

2024 © tezeusz.pl