Wojny i konflikty zbrojne - najciekawsze książki

W latach 1945–1983 miało miejsce ponad 150 wojen, w które było zaangażowanych ponad 80 państw. Statystyki pokazują, że rocznie prowadzono 12 konfliktów zbrojnych. Źródła konfliktów zbrojnych to m.in. czynniki ekonomiczne, polityczne lub ideologiczne.

2024 © tezeusz.pl