Wojciech Jaruzelski najciekawsze książki

Wojciech Jaruzelski to polski polityk, dowódca i dyktator wojskowy, działacz komunistyczny, generał armii ludowego Wojska Polskiego, przewodniczący Komitetu Obrony Kraju – zwierzchnik Sił Zbrojnych, naczelny dowódca sił zbrojnych na wypadek wojny, współtwórca Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. 13 grudnia 1981 r. Jaruzelski wprowadził w Polsce stan wojenny i stanął na czele pozakonstytucyjnej Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON).

2022 © tezeusz.pl