Władysław Reymont - najlepsze książki

Władysław Reymont był jednym z głównych przedstawicieli realizmu Młodej Polski, powieściopisarz, nowelista, reportażysta. Początkowo pisał wiersze i zapiski z codzienności, później opowiadania i nowele. W powieściach obyczajowych zawarł elementy krytyki społecznej. Reymont jest laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 1924., którą otrzymał za powieść "Chłopi". Utwory pisarza były niejednokrotnie filmowane oraz przekładane na języki obce. Do najważniejszych dzieł autora należą m.in.: "Chłopi", "Ziemia obiecana", "Komediantka".

2024 © tezeusz.pl