Władysław Gomułka najciekawsze książki

Władysław Gomułka – polski polityk, aktywny działacz komunistyczny, I sekretarz PZPR, działacz Polskiej Partii Robotniczej. W październiku 1956 roku został pierwszym sekretarzem KC PZPR. Był również członkiem Rady Państwa. Ustalił na nowo relacje z ZSRR, jego celem stała się zapowiedziana polska droga do socjalizmu.

2022 © tezeusz.pl