Witold Gombrowicz - najlepsze dzieła

Witold Gombrowicz był polskim powieściopisarzem, nowelistą i dramaturgiem. Rozgłos w kręgu elity kulturalnej przyniosła mu powieść "Ferdydurke", którą opublikował w 1937 roku. W latach 60. twórczość Gombrowicza stawała się coraz bardziej znana. W 1953 roku wydał dramat "Ślub", oraz satyryczną powieść "Trans-Atlantyk". W 1960 roku ukazała się "Pornografia". Wszystkie swoje dzieła pisał wyłącznie po polsku, jednak ze względu na zakaz publikowania w Polsce, był do połowy lat 70. bardziej znany za granicą niż swoim ojczystym kraju. Jego dzieła drukowała w tym czasie po polsku m.in. paryska „Kultura”. Gombrowicz zalicza się do najwybitniejszych spośród pisarzy polskich XX wieku. W swojej twórczości poruszał wątki istotnie społecznie, posługując się ironią, cynizmem oraz humorem.

2023 © tezeusz.pl