Wiek XVII - najlepsze książki

Wiek XVII stanowi epokę wojen o podłożu religijnym, które wyniszczyły Europę. Jednocześnie był to okres baroku i ogromnego rozkwitu sztuki, w którym tworzyli najwybitniejsi malarze.

2024 © tezeusz.pl