Wiek XVI - najlepsze książki

XVI wiek to okres renesansu, kiedy to powstały wspaniałe zabytki sztuki i architektury. W wieku XVI miały miejsce procesy historyczne takie jak: odkrycia geograficzne i kolonializm, reformacja i wojny. W Polsce panują wówczas ostatni władcy z rodu Jagiellonów: Zygmunt Stary i Zygmunt August.

2024 © tezeusz.pl