Wazowie, Wettynowie, Andegaweni - najlepsze książki

W poniższym zestawieniu znajdziesz najlepsze książki o dynastii Wazów, Wettynów i Andegawenów. Andegawenowie to dynastia węgierska panująca w Polsce w latach 1370-1399. Wazowie to dynastia szwedzka panująca w Polsce w latach 1587-1668. Czasy saskie w Polsce to okres panowania Augusta II i Augusta III z saskiej dynastii Wettynów, czyli lata od 1697 do 1763 r.

2024 © tezeusz.pl