Victor Hugo najlepsze książki

Victor Hugo to jeden z najwybitniejszych francuskich pisarzy, przedstawiciel romantyzmu francuskiego. Był poetą, dramaturgiem i politykiem, wiele jego dzieł zalicza się do klasyki światowej. W swojej twórczości zawierał fatalizm, zły los z niesprawiedliwymi relacjami społecznymi, który jest przyczyną nieszczęścia bohaterów. Motyw, który powracał w tematach dzieł Hugo to odrzucenie społeczne z powodu inności. Do jego najważniejszych dzieł należą powieści "Nędznicy", "Katedra Marii Panny w Paryżu", "Hernani", "Legenda wieków". Dzieła Hugo były licznie adaptowane przez kino, teatr i telewizję.

2023 © tezeusz.pl