Usługi - najlepsze książki

Usługi to jeden z trzech sektorów gospodarki, który stanowi ponad połowę udziału w Polskiej gospodarce. Od drugiej połowy XX wieku sektor usług znacznie się rozwinął w gospodarce światowej. Oznaką tego zjawiska jest wzrastająca liczba sieci handlowych, usług edukacyjnych oraz rozwój usług świadczonych w Internecie.

2024 © tezeusz.pl