Trauma - najciekawsze książki o traumie

Trauma - silny uraz psychiczny wywołany dramatycznym wydarzeniem. Trauma może prowadzić do zaburzeń nerwowych i niepożądanej modyfikacji osobowości. Skutkiem traumy może być depresja, nerwice, psychozy, lękliwość, nieumiejętność radzenia sobie z napięciem nerwowym a także tzw. zespół stresu pourazowego.

2024 © tezeusz.pl