Top książki o Polonii na świecie

Polonia to Polacy, którzy mieszkają poza granicami Polski. Liczebność Polonii i Polaków za granicą nie jest dokładnie znana. Według danych szacunkowych Stowarzyszenia Wspólnota Polska poza terytorium Polski mieszka do 21 milionów Polaków.

2024 © tezeusz.pl