Top dramaty, utwory sceniczne

Dramat to rodzaj sztuki na granicy teatru i literatury. Przeznaczony jest do wystawiania na scenie, zawiera akty, sceny, tekst główny oraz tekst poboczny. Cechą charakterystyczną jest brak narratora, co się dzieje wiemy, dzięki wypowiadającym się bohaterom i didaskaliom. Poeci, którzy pisali dramaty to między innymi: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, William Shakespeare, Aleksander Fredro.

2023 © tezeusz.pl