Terroryzm top książki

Książki o terroryzmie opisują niespodziewane ataki, jakie miały miejsce w ostatnich latach. W publikacjach zawarta jest geneza terroryzmu oraz zagadnienia ogólne: pojęcie terroryzmu, klasyfikacja, metodologia badań, organizacje terrorystyczne na świecie i ich działalność.

2023 © tezeusz.pl