Teorie ekonomiczne - najciekawsze książki i podręczniki

Teorie ekonomii wyjaśniają zachowania systemów ekonomicznych oraz podmiotów działających na rynku. Teoria ekonomii wyjaśnia funkcjonowanie gospodarki, bada zjawiska i procesy zachodzące we współczesnej ekonomii.

2024 © tezeusz.pl