Teoria poznania - najlepsze książki

Epistemologia, teoria poznania lub gnoseologia to dział filozofii zajmujący się relacjami między poznawaniem, poznaniem a rzeczywistością. Klasycznymi zagadnieniami filozofii poznania są kwestie: istoty i struktury poznania, przedmiotu i granic poznania i in. uwarunkowań działalności poznawczej człowieka.

2024 © tezeusz.pl