Teologia - najciekawsze książki o teologii

Teologia - dyscyplina wiedzy rozwinięta w chrześcijaństwie. Pierwotnie była opisem interwencji Boga w życie ludzkiej społeczności i była ściśle związana z liturgią.

2023 © tezeusz.pl