TOP czasopisma - Przegląd Polityczny

Przegląd Polityczny – polski kwartalnik społeczno-polityczny, zajmujący się szeroko pojmowaną sferą publiczną. Misją czasopisma jest publikowanie najistotniejszych, analitycznych i oryginalnych artykułów naukowych w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego, prawa, kryminologii, wiktymologii, taktyki i techniki kryminalistycznej, psychologii, nauk politycznych, historii Policji, organizacji i zarządzania oraz informatyki.

2023 © tezeusz.pl