TOP czasopisma Biuletyn historii sztuki

Biuletyn Historii Sztuki to kwartalnik wydawany od 1932 roku, obecnie przez Instytut Sztuki PAN i Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Biuletyn publikuje artykuły poświęcone sztuce, także obcojęzyczne. Polskim tekstom towarzyszą streszczenia w języku angielskim. Zamieszczane są także recenzje wystaw i publikacji, wykaz seminariów, kongresów, jubileuszy i nagród, które otrzymali polscy naukowcy.

2024 © tezeusz.pl