TOP - Projekt sztuka wizualna i projektowanie

Sztuka wizualna to kierunek w malarstwie, sztuce użytkowej, grafice i modzie, który preferowali artyści tworzący głównie w latach 50. i 60. XX w. Artyści opierali się na abstrakcyjnych kombinacjach linii, które dawały geometryczne złudzenia optyczne oraz rozmaite efekty świetlne, dynamiczne i fakturalne, zmierzające do wywołania wrażenia głębi i ruchu dzięki rozwibrowaniu pola widzenia. Zapoznaj się z poniższymi czasopismami op-art.

2024 © tezeusz.pl