Sztuka sakralna najciekawsze książki

Sztuka sakralna to ogół dzieł natchnionych w szczególny, duchowy sposób. Nie tylko są one inspirowane motywami religijnymi, ale też wyrażają transcendentne prawdy o miejscu człowieka w świecie i hierarchii bytów.

2022 © tezeusz.pl