Sztuka ludowa najciekawsze książki

Sztuka ludowa to całokształt twórczości związanej z działalnością lokalnej społeczności. Zalicza się do niej zarówno prace plastyczne, jak i muzykę, taniec, poezję czy legendy.

2022 © tezeusz.pl