Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi

Zbrodnie hitlerowskie to zbrodnie w okresie II wojny światowej dokonywane przez III Rzeszę oraz ich funkcjonariuszy. Zbrodnie te, realizujące hitlerowski program ludobójstwa, zostały uznane przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze (1946) za zbrodnie przeciw pokojowi (zbrodnie wojenne).

2022 © tezeusz.pl