Stoicyzm - najciekawsze książki o stoicyzmie

Stoicyzm to kierunek filozofii starożytnej, którego wyznawcy uznawali cnotę za najwyższe i jedyne dobro. Skupia się na rozwijaniu życiowej mądrości, zdolności radzenia sobie ze stresem oraz osiągnięciu spokoju i szczęścia poprzez kontrolę nad emocjami, postawą moralną i harmonijnym życiem zgodnie z naturą. Do ważnych postaci w historii stoicyzmu zalicza się m.in. Epiktet, Marek Aureliusz i Zenon z Kikion.

2023 © tezeusz.pl