Stefan Wyszyński - najlepsze książki

Stefan Wyszyński zwany Prymasem Tysiąclecia, był polskim duchownym, biskupem oraz prymasem Polski w latach 1948-1981. Był osobistością i charyzmatycznym przywódcą Kościoła w XX wieku. Pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego.

2024 © tezeusz.pl