Starożytność - najciekawsze książki o starożytności

Starożytność – okres w historii Bliskiego Wschodu, Europy i Afryki Północnej nazywany też antykiem i obejmujący dzieje tych regionów od powstania pierwszych cywilizacji do około V wieku n.e. Ramy czasowe tego okresu nie są ściśle określone.

2024 © tezeusz.pl