Stalin - najciekawsze książki

Józef Stalin był radzieckim działaczem komunistycznym, przywódcą oraz dyktatorem. Człowiek, z rozkazu którego zginęło najwięcej ludzi na świecie w minionym stuleciu. Poniższe publikacje zawierają obraz dzieciństwa, burzliwej młodości oraz rządy Stalina.

2024 © tezeusz.pl