Sokrates - najlepsze dzieła

,,Wiem, że nic nie wiem”.
Grecki filozof starożytny. Uważany za największego filozofa starożytności, dlatego wcześniejsza filozofia nazywana jest przedsokratejską. Nauka według niego polega na odkrywaniu przez każdego człowieka w swoim wnętrzu tego, co zapomniane. Według Sokratesa każdy posiada w sobie wiedzę na temat dobra i zła.

2024 © tezeusz.pl