Socjotechnika - najciekawsze książki i podręczniki

Socjotechnika to różne sposoby wywierania wpływu na człowieka, stosowane przy użyciu technik komunikacji, np. perswazji. Określana jest także jako sztuka wykorzystywania ludzkich zachowań do złamania zabezpieczeń bez spostrzeżenia przez daną osobę.

2024 © tezeusz.pl