Sobór - najciekawsze książki o soborach

Sobór to zgromadzenie biskupów całego świata, którzy obradują nad rozstrzygnięciem istotnych dla Kościoła kwestii doktrynalnych, organizacyjnych i dyscyplinarnych, zgodnie z przekazem biblijno-ewangelicznym i kościelną tradycją.

2022 © tezeusz.pl